Asysyam

“Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensuciikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya”

Senin, 13 Mei 2013

PancaLAKU


bismiLlaahi r-Rahmaani r-Rahiim
level PancaLAKU By.Brother Yos W Hadi :)

Nah, masing-masing level PancaLAKU tersebut masih memiliki satu atau beberapa sub-sub Level PancaLAKU yang terkait dengan "salahsatu" sisi aspek "kematangan pribadi" dan "kedewasaan spiritual" dari salahsatu ikon nabi http://en.wikipedia.org/wiki/Prophets_of_Islam tertentu. Kedua puluh lima sub-sub level tersebut adalah sbb:

Sub-Sub Level 1 PancaLAKU RENDAH HATI:
1. Maqom Ketenangan
2. Maqom Kelembutan Hati
3. Maqom Pembukaan Spiritual
4. Maqom Pemahaman
5. Maqom Kekuatan Merendah

Sub-Sub Level 2 PancaLAKU LURUS:
6. Maqom Kesabaran
7. Maqom Kearifan
8. Maqom Kepemimpinan
9. Maqom Keteladanan moral
10. Maqom Penjagaan diri
11. Maqom Keimanan Tauhid Sejati
12. Maqom Keihsanan

Sub-Sub Level 3 PancaLAKU TULUS:
13. Maqom Keselamatan
14. Maqom Kedamaian
15. Maqom Keadilan
16. Maqom Kemanusiaan
17. Maqom Kembali kepada Pencipta sebelum ajal tiba
18. Maqom Keikhlasan Takwa
19. Maqom Kesucian

Sub-Sub Level 4 PancaLAKU ZUHUD:
20. Maqom Ketangguhan
21. Maqom Keruhanian murni
22. Maqom Keagungan
23. Maqom Cinta Ilahi tanpa syarat
24. Maqom Kesempurnaan ciptaan (Insan Kamil)

Sub Level 5 PancaLAKU FANAFILLAH:
25. Maqom Keutamaan dalam Ketiadaan diri

Saat telah mencapai FANAFILLAH maka diri (ego) musnah dan menyatu dalam kesadaran para nabi Allah http://en.wikipedia.org/wiki/Prophets_of_Islam dan Kehendak TUHAN YANG ESA. Sehingga karenanya, mereka-mereka yang telah mencapai FANAFILLAH memancarkan kharisma ruhaniah dan semangat kenabian (profetik) dalam setiap ucapan, perilaku, gerak-gerik, pemikiran dan karya-karyanya meskipun mereka BUKAN NABI, sekaligus memancarkan Daya Tarik SPIRITUAL SANGAT BESAR yang membuat para malaikat, para a'wilya' dan orang-orang suci semuanya mengenali keutamaan mereka di sisi Allah, dan ikut bergembira, bersyukur, mendoakan, melindungi dan menolong mereka dengan dukungan-dukungan spiritual berkah surgawi dari "LANGIT" dan BUMI. Nah, jalan termudah untuk menembus maqom-maqom tersebut adalah HARUS DIAWALI dengan SELALU DZIKRULLAH dengan segenap TOTALITAS CINTA kepada YANG ESA dalam setiap nafas, langkah, gerak-gerik dan waktu, seperti dzkirnya Nabi Yuunus as. Atau dalam bahasa lawas Catatan Harian Membuka Hati (CHMH):

A'uudzuu biLlaahiminasy-syaithonir rajiim
bismiLlaahi r-Rahmaani r-Rahiim

Puncak Dzikr adalah Ketenangan
Puncak Ketenangan adalah Kelembutan Hati
Puncak kelembutan Hati adalah Pembukaan Spiritual
Puncak Pembukaan Spiritual adalah Pemahaman
Puncak Pemahaman adalah Kekuatan
Puncak Kekuatan adalah Kesabaran
Puncak Kesabaran adalah Kearifan
Puncak Kearifan adalah Kepemimpinan
Puncak Kepemimpinan adalah Keteladanan moral
Puncak Keteladanan moral adalah Penjagaan diri
Puncak Penjagaan diri adalah Keimanan Tauhid Sejati
Puncak Keimanan Tauhid Sejati adalah Keihsanan
Puncak Keihsanan adalah Keselamatan
Puncak Keselamatan adalah Kedamaian
Puncak Kedamaian adalah Keadilan
Puncak Keadilan adalah Kemanusiaan
Puncak Kemanusiaan adalah Kembali kepada Pencipta sebelum ajal tiba
Puncak Kembali kepada Pencipta adalah Keikhlasan Takwa
Puncak Keikhlasan Takwa adalah Kesucian
Puncak Kesucian adalah Ketangguhan
Puncak Ketangguhan adalah Keruhanian murni
Puncak Keruhanian murni adalah Keagungan
Puncak Keagungan adalah Cinta Ilahi tanpa syarat
Puncak Cinta Ilahi tanpa syarat adalah Kesempurnaan ciptaan (Insan Kamil)

Dan Cahaya Puncak Dzikr adalah Yuunus as
Dan Cahaya Puncak Ketenangan adalah Dzulkifl as
Dan Cahaya Puncak Kelembutan Hati adalah Zakariyaa as
Dan Cahaya Puncak Pembukaan Spiritual adalah Ya'quub as
Dan Cahaya Puncak Pemahaman adalah Haaruun as
Dan Cahaya Puncak Kekuatan adalah Syu'ayb as
Dan Cahaya Puncak Kesabaran adalah Ayyuub as
Dan Cahaya Puncak Kearifan adalah Sulaymaan as
Dan Cahaya Puncak Kepemimpinan adalah Daawwud as
Dan Cahaya Puncak Keteladanan adalah Yuusuf as
Dan Cahaya Puncak Penjagaan diri adalah Luuth as
Dan Cahaya Puncak Keimanan Tauhid Sejati adalah Al-yasaa'a as
Dan Cahaya Puncak Keihsanan adalah Is-haaq as
Dan Cahaya Puncak Keselamatan adalah Shaaliih as
Dan Cahaya Puncak Kedamaian adalah Huud as
Dan Cahaya Puncak Keadilan adalah Ilyaas as
Dan Cahaya Puncak Kemanusiaan adalah Yahyaa as
Dan Cahaya Puncak Kembali Kepada Pencipta adalah Aadam as
Dan Cahaya Puncak Keikhlasan Takwa adalah Isma'iil as
Dan Cahaya Puncak Kesucian adalah Iidriis as
Dan Cahaya Puncak Ketangguhan adalah Nuuh as
Dan Cahaya Puncak Keruhanian murni adalah I'ysaa al-Masih as
Dan Cahaya Puncak Keagungan adalah Muusaa as
Dan Cahaya Puncak Cinta Ilahi tanpa syarat adalah Ibraahiim as
Dan Cahaya Puncak Kesempurnaan ciptaan (insan kamil) adalah Muhammad saw

Barang siapa yang ingin mencapai kesempurnaan dan keutamaan hidup dunia akhirat
Mesti melalui kesemua maqom (sub-sub level spiritual PancaLAKU) tersebut.
~ Wiyoso Hadi (18 Januari 1975- )

"Dan ketahuilah oleh kalian bahwa di kalanganmu ada Rasulullah ( tetap hadir secara ruhaniah meski berada di alam barzakh, dan membimbing umat manusia melalui perantaraan para Wali-Nya yang masih hidup di dunia). Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan benar-benarlah kalian mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kalian CINTA kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang LURUS."
( QS. Al-Hujuraat, ayat ke-7 )

amiin

Tidak ada komentar:

Cari Blog Ini