Asysyam

“Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensuciikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya”

Selasa, 21 Februari 2012

Doa 40 RabbanaTerdapat 40 amalan doa yang diawali dengan "Rabbana" (Ya Tuhanku). Sangat baik untuk doa sehari2 setelah sholat fardhu. Membaca versi bahasa Indonesianya saja tidak masalah, supaya lebih khusyuk. Lebih bagus lagi bila dihapalkan.


 1. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (2:127)
 2. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (2:128)
 3. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. (2:201)
 4. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. (2:250)
 5. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. (2:286)
 6. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. (2:286)
 7. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami dan ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (2:286)
 8. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, kerana sesunggunya Engkau Maha Pemberi (kurnia). (3:8)
 9. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan) pada hari yang tak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (3:9)
 10. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (3:16)
 11. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). (3:53)
 12. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (3:147)
 13. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. (3:191)
 14. Ya Tuhan kami! Sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka, sesungguhnya dia telah Engkau hinakan, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang aniaya. (3:192)
 15. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, ‘Berimanlah kamu kepada Tuhanmu.’ Maka kami pun beriman. (3:193)
 16. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama-sama orang yang berbuat baik. (3:193)
 17. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang telah Engkaujanjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu; dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. (3:194)
 18. Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. (5:83)
 19. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang dating sesudah kami dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu dan berilah kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. (5:114)
 20. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. (7:23)
 21. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. (7:47)
 22. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. (7:89)
 23. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. (7:126)
 24. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmatMu dari (tipu daya) orang-orang kafir. (10:85-86)
 25. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. (14:38)
 26. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. (14:40)
 27. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). (14:41)
 28. Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. (18:10)
 29. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khuatir bahawa dia akan menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. (20:45)
 30. Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. (23:109)
 31. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. (25:65-66)
 32. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (25:74)
 33. Sesungguhnya Tuhan kami, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (35:34)
 34. Ya Tuhan kami, segala sesuatu berada di dalam rahmat-Mu dan pengetahuan-Mu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalan-Mu dan jauhkanlah mereka dari azab neraka Jahim. (40:7)
 35. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka; begitu juga orang-orang yang soleh dari bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka (dari) perkara-perkara buruk, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. (40:8-9)
 36. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. (59:10)
 37. Ya Tuhan kami, sesunggunya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (59:10)
 38. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. (60:4)
 39. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang kafir; dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (60:5)
 40. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah nur bagi kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. (66:8)
untuk versi arab bisa didownload di

Selasa, 14 Februari 2012

Angelic Nama dan Dzikir mereka


Angelic Nama dan Dzikir mereka
Setelah Call them
"Its Bukan Apa Anda tahu, tapi Siapa Anda Tahu"
Puji mereka untuk Raja Semua Universes

Penyembuhan Untuk:
Kesedihan, kesedihan, depresi
Depresi adalah penyakit hati dan jiwa dimungkinkan hanya melalui lemahnya kesadaran.
Arina'ilSurga dari tembaga dan telah menamakannya Zaytun
Subhanal-mutiyl-Wahhab,
Subhanal-fattahil-'alim,
Subhanal-mujibi liman da'ahu.
(Segala puji bagi Pemberi segala sesuatu, menganugerahkan murah hati,
Pujilah ke Pembuka Segala Cara, yang Mahatahu,
Segala puji kepada-Nya yang menjawab semua doa.) "
Subhanal-khaliqil-azhim,
subhana-lladhi la mafarra wa la malja'a minhu illa ilayhi,
Subhanal-'aliyyil-A'la.

(Terpujilah Sang Pencipta Yang Maha Esa,
Segala puji bagi-Nya dari siapa tidak ada melarikan diri dan berlindung kecuali kepada-Nya; Terpuji menjadi tertinggi Semua).
 
Malaikat Habib"menangis untuk Orang-orang berdosa dan Berdoa untuk Mercy Setelah Mereka"Malaikat ditunjuk sebagai kepala dan pengawas disebut Ra'ad (yang berarti guntur). Dia bertanggung jawab atas awan dan hujan.. Subhanal-malik-il-A'la
. Subhanal-'aliyy-il-azhim
subhana pria laysa ka-mithlihi shay'in.

(Segala puji bagi Raja tertinggi; Glory ke Tinggi, Maha Perkasa, Maha Suci Dia yang tidak seperti yang lain.) Quddus Subbuhun Rabbuna wa Rabb al-mala'ikati wa-r-ruh (Terpujilah Dia dengan pujian agung, Dia yang suci dari suci, Tuhan kami dan Tuhan para malaikat). " Aku melihat sebuah jumlah malaikat diciptakan dari angin dan air. Malaikat ditunjuk sebagai kepala dan pengawas disebut Ra'ad (yang berarti guntur). Dia bertanggung jawab atas awan dan hujan. Ya pria allafa bayna-th-thalji wa-n-nar, allif bayna qulubi 'ibadikal Mukminin. (Ya Engkau yang tadinya bergabung dengan salju dan api, bersatu Engkau juga hati hamba-Mu yang beriman.)

 
Malaikat QuroosRooster ini malaikat yang memiliki bentuk ayam turun ke langit dunia ketika malam hari, dan ini adalah Tasbih nyaSubhanal-malikil-Quddus,
Subhanal-kabiril-muta'al,
La ilaha ill'Allah-al-hayy al-Qayyum.

(Maha Suci Yang Maha Suci Raja,
Maha Suci Allah yang Besar dan Maha Agung,
Tidak ada Tuhan selain Allah, Selalu Hidup, Eternally Bertahan.)Bismillahir Rahmanir-Rahim-, La ilaha ill'Allah, Muhammad Rasulullah. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, al-Wahid ul-Qahhar. (Dalam Nama Allah, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih Tidak ada Tuhan selain Allah;... Muhammad adalah Rasulullah Semua harus binasa menyimpan keridaan Ilahi-Nya, Dia yang Satu, Yang menaklukkan) "Pada setiap waktu shalat, malaikat ini akan menaikkan nya kepala dan ulangi pemuliaan: Bismillahil-'azhim wa bi-hamdihi(Dalam Nama Allah, Maha Perkasa dan Pujian Dia). "Tasbih Nya demikian: . Subhanaka, ma a'zhama sha'nuka (Segala puji bagi Engkau, betapa besar Kemuliaan-Mu!)

 
Malaikat Mikha'ilSubhana-llahi kullama sabbaha-llaha musabbihun,
wal-hamdu lillahi kullama hamid-Allaha hamidun
wa la ilaha illallahu kullama hallala-llaha muhallilun
wallahu akbaru kullama kabbara-llaha mukabbirun.

(Mahasuci Allah setiap kali glorifier yang memuliakan Dia,
Dan Dia memuji menjadi setiap kali praiser yang memuji Dia,
Tidak ada Tuhan selain Dia setiap kali Tahlil ini dibacakan;
. Dan Allah Greatest setiap kali takbir ini ditegaskan) Mereka tetap selalu dalam posisi ini dan dibacakan ini Tasbih: Subhanal-warithul-wasi'u- lladhi yudrikul-absar; subhana-lladhi la tudrikuhul-absar; Subhanal-azhimul-'alim. (Terpujilah Dia, Pewaris Universal yang melihat, Yang Membedakan; Terpujilah Dia yang mata kita tidak dapat melihat;Terpujilah Majestic, Yang Maha Mengetahui.)
Subhana rabbi wa kulli MU'MINN kafirin,
subhana pria tada'u min haybatihi ma fi butunihal-hawamil.

(Mahasuci Tuhan dari setiap orang percaya dan setiap kafir;
Kemuliaan bagi Dia, karena takutnya di antaranya wanita hamil melahirkan apa yang ada di . rahim mereka) "
"adalah Pemuliaan dari Mikha'il malaikat ini:

Subhana-Rabbil-'ala
(. Kemuliaan bagi Tuhan tertinggi) " Menurut salah satu riwayat ia r adalah untuk mengatakan: "Jika seseorang bertekun sepanjang hidupnya dalam membaca tasbih ini," subhana Rabbil-'Ala', ketika ia waktu mati telah datang, Mikha'il malaikat akan mengirimkan Malaikat rahmat kepadanya dengan hadiah. Dia yang dikunjungi dalam kuburnya oleh malaikat rahmat dibuat aman dari siksa kubur ". Pada rekening visi ini, Muhammad Kudus {s} menyertakan Tasbih dalam Sunnah-Nya, karena Muslim membacakan ungkapan ini di setiap Sajdah , sehingga mereka akhirnya dapat mencapai kebahagiaan ini. Muhammad Kudus {s} kemudian melanjutkan: "Setelah ini kita mencapai laut hijau bercahaya di mana ada banyak malaikat - Allah SWT saja yang tahu jumlah mereka - dan mereka adalah Tasbih ini: Subhanal-Qadiril-Muqtadir, Subhanal-Karimil-Akram, Subhanal-Jalilil-'Azhim. (Mahasuci Yang Maha Perkasa, Yang Mahakuasa, Maha Suci Yang Maha Dermawan dari, Dermawan . Hormat bagi Yang Mulia, yang Mulia) " Saya kemudian bertanya, "Apa laut ini?" dan Jibra'il mengatakan kepada saya, 'Nama laut ini adalah' Bahr al-Akhdar ', Laut Hijau. "

 
Nabi { Yes} Yesus dan Yohanes{Yahya}"Para Tasbih dari Isa Yesus sebagai {} adalah ini: Subhanal-hannanil-Mannan; Subhanal-abadiyyul-Abad; Subhanal-mubdi-al-mu'id.(Terpujilah kepada Yang Maha Pengasih, Yang Maha pemurah; Terpuji akan Sang Abadi, Never-Ending; Terpujilah Dia yang menciptakan dari ketiadaan, kemudian menyebabkan mati dan mengembalikan ke keadaan sebelumnya). "lidah Setiap dimuliakan Tuhan sebagai berikut: Subhanal-khaliqil-azhim; Subhanal-azhimil-alim; Subhanallahi wa bi-hamdihi;Subhanallahil-azhim wa bi-hamdihi, Istaghfirullah. (Segala puji bagi Sang Pencipta, Agung; puji bagi Yang Mahakuasa, Mahatahu, Segala puji bagi Allah dan Maha Tinggi Allah; Segala puji bagi Allah Yang menjadi Magnificent dan dimuliakan Dia, aku mohon Allah untuk pengampunan.)


 
Malaikat Qasim 
Ini adalah malaikat yang dibebankan dengan distribusi ketentuan
 
Subhana-llahi wa bi-hamdihi,
subhana-llahil-azhim wa bi-hamdihi
wa istaghfirullah.

(Segala puji bagi Allah dan Maha Tinggi Allah;
Segala puji bagi Allah yang menjadi Magnificent dan dimuliakan Dia,
. aku mohon Allah untuk pengampunan)
 
Nabi Joseph{sebagai}
 
"Tasbih Nya menjadi paling Pemurah dari Bountiful; Terpujilah agung Agung; Terpujilah itu, Peerless unik; Terpujilah Abadi, Never-Ending).
 
Nabi Da'ud dan putranya Suleiman sebagai {}Subhana khaliqi-n-nur ; {7Veil, Rajab} subhana-t-tawwabil-Wahhab.
Subhana malikil-mulk,
Subhanal-qahiril-Jabbar,
subhana pria ilayhi tasir al-umur.

 
Malaikat Soha'ilSubhana huwa pria fauqal-jabbarin;
Subhanal-musalliti fauqal-musallitin;
. Subhanal-muntaqimi mim-man asahu

(Maha Suci Dia yang berada di atas semua penindas;
Maha Suci Dia yang menyerang semua penyerang,
Maha Suci Dia yang membalas dendam pada siapa mendurhakai-Nya .)
"Setelah ini, aku melihat sebuah Laut Api di pantainya dikelilingi oleh para malaikat sengit dan mengerikan. 'Apa ini? " Tanyaku, dan Jibra'il menjelaskan kepada saya, 'adalah laut ini yang' Laut Sa'q '(Lighting),
 
Malaikat MalikIni adalah Penjaga Jahannam (neraka)
 
"Kepalanya tertunduk ke depan dan ia mengucapkan ini Tasbih: subhana-lladhi la yajuru wa huwal-malik al-Jabbar; Subhanal-muntaqimu min ada'ihi, Subhanal-mu'ti li-man yasha'a, subhana pria laysa . ka-mithlihi shay'un (Terpujilah Dia yang melakukan tidak ketidakadilan dan Dia Maha Kuasa, Raja Mahakuasa; Maha Suci Dia yang menang sebagai pembalasan atas musuh-Nya, Terpujilah Dia yang menganugerahkan kepada siapa Dia layu; Maha Suci Dia yang tidak seperti apa.)


 
Malaikat Salsa'ilSubhana Khaliq-iz-zulumati wa-n-nur,
subhana Khaliq-ish-Shamsi wal-Qamar-il-munir,
subhana-r-rafi'-il-'ala.

(Segala puji bagi Pencipta kegelapan dan cahaya,
Pujian adalah dengan Pencipta matahari dan bulan bersinar;
Terpujilah tertinggi dari Tinggi).Subbuhun Quddus, Rabbun-ar-Rahman ar-Rahim-la ilaha illa illadhi huwa.
(Maha Suci Tuhan kami, Yang Kudus, Yang Maha Pengasih,
Yang Maha Penyayang, selain yang tidak ada Tuhan lain.)


 
Nabi Idris dan NuhSubhanal-mujibi-s-sa'ilin,
subhana qabzil-jabbarin,
uluwwahu subhana-lladhi 'ala fa la yablughu' ahad.

(Maha Suci Dia yang menjawab mereka yang meminta kepada-Nya,
Terpujilah Dia yang membatasi tiran,
Terpujilah Dia tidak ada tinggi tinggi yang bisa mencapai tetapi Dia.)
Para Tasbih dari Nabi Nuh inilah   Subhanal-Hayyil-Halim, Subhanal-Haqqil-Karim, Subhanal-Azizil-Hakim. (Maha Suci Allah, Hidup dan Lembut, Kemuliaan bagi Allah , tersebut, Benar dan murah hatiKemuliaan bagi Allah, Kuat dan Bijaksana.) 
Malaikat Kalqa'ilQuddusun Quddus Rabb al-arbab,
subhana Rabbinal-'alal-' Azham,
Quddusun Rabb al-malaikati wa-r-ruh


(Kudus, Kudus, Tuhan Seluruh Lords!
Maha Suci Tuhan kami, Lofty, Majestic!
All-Kudus Tuhan para malaikat dan roh). "Setelah melewati para malaikat, saya menemukan kawanan lain, dan Allah saja yang tahu jumlah mereka. Ini duduk dalam sikap pengabdian sempurna dalam postur Qa'da, tidak pernah mengangkat pandangan mereka dari lutut mereka saat mereka dibacakan ini Tasbih: subhana Dhil-fadhlil Akbar . Subhanal-'adl illadhi la Yajur (Segala puji bagi si Pemilik yang Kasih Karunia Terbesar. Terpujilah Sempurna Hanya Satu yang berbuat jahat tidak ada.)


 
Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub, Luth dan HarunSubhana pria la yasiful-wasifuna 'azhmatahu wa muntahahu
subhana pria hada'at lahu-r-riqab wa lahu dhallat-s-sifaq.

(Kemuliaan bagi-Nya sebelum Ekstremitas dari yang Mulia semua upaya
di deskripsi harus pucat,
Maha Suci Dia sebelum yang pangeran menundukkan kepala mereka dan
kurang ajar yang merendahkan).
 
MalaikatSamkha'il Surga ini dari permata kuning dan menyebutnya Khalisa.Subhanal-Karim, subhana-n-Nur al-Mubin,
subhana-lladhi huwa ilahu pria fi-s-samawati wa ilahu pria fil-ard.

(Mahasuci murah hati itu, Maha Suci Terang jelas,
Maha Suci Dia yang Allah segala yang ada di langit dan di bumi.)
 
Nabi MusaSubhanal Hadi pria yasha'u.
Subhanal-Mudillu pria yasha'u;
Subhanal-Ghaffur-ur-Rahim.

(Maha Suci Dia yang mengarah ke siapapun kebenaran yang Dia kehendaki;
Maha Suci Dia yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki;
Glory ke Semua Pengampun lagi Maha Penyayang.)
 
Angel adalahAfra'il 
7th Heaven adalah Ghariba
 
Subhana-lladhi sataha-s-samawati wa rafa'aha,
subhana-lladhi basatal-Arda wa farashaha,
subhana-lladhi atla'al-kawakiba wa azharaha,
subhana-lladhi Arsal-jibala wa haya'ha.

(Maha Suci Dia yang telah dibentuk langit sebagai atap dan mengangkat mereka tinggi-tinggi;
Maha Suci Dia yang telah diratakan bumi dan dilengkapi dengan sesuai;
Maha Suci Dia yang melahirkan bintang-bintang dan membuat mereka menjadi hiasan;
Maha Suci Dia yang telah membentuk pegunungan dan tetap mereka di tempat mereka.) "
 Subhanal-muhtajibi bi jalalihi,
Subhanal-musawwiri fil-arhami ma yasha'u.

(Maha Suci Dia yang masih tertutup oleh Yang Mulia,
Maha Suci Dia yang terbentuk di rahim apa pun yang Dia kehendaki.)
Subhanaka ma 'azhama sha'nuka,
Subhanaka ma 'azhama makanuka,
Subhanaka Sayyidi ma arhamaka bi khalqika.

(Jadilah Engkau dimuliakan, bagaimana besar adalah martabat-Mu!
Mahasuci Engkau, seberapa tinggi adalah stasiun-Mu!
Maha Suci Engkau, Tuhanku, betapa besar rahmat-Mu pada penciptaan-Mu!)

 
Malaikat IsrafilSubhana-s-sami'-al-'alim,
Subhanal-muhtajibi 'an khalqihi,
subhana wa ta'ala Rabbina.

(Maha Suci Dia, Yang Maha Mendengar, yang Mahatahu,
Maha Suci Dia yang terselubung dari Penciptaan-Nya,
Maha Suci dan Maha Tinggi Dia, Tuhan kita Yang Mahakuasa.)
 
Nabi IbrahimSubhanallahi wal-hamdu-lillahi
wa la ilaha ill-Allahu wallahu akbar,
wa la hawla wa la quwwata illa billahil-aliyyil-azhim.
 {Salatul Tasbih}
(Mahasuci Allah dan Puji;
Tidak ada yang patut disembah selain Allah saja, dan Allah Maha Besar!
Ada Might ada dan Power tidak menyimpan dengan Allah,, Maha Majestic.)
Katakan kepada mereka untuk membaca ini Du'a (doa), untuk setiap kali mereka membacanya, pohon yang ditanam di dalam surga. '
 
  

Angelic Nama & Meditasi


Angelic Nama Meditasi
Apakah Angels and Pendahuluan untuk Meditasi kekuatan malaikat sufi Muraqabah Praktek Inti
ArtiyailArina'ilHarquaeelMalaikat Habib
Rapat Isma `il uMalaikat QuroosMalaikat Mikha'ilNabi Isa} {Yesus
Malaikat QasimPenyediaanAzra'ilYusufTasbih dari Yusuf
Nabi Da'udMalaikat Soha'ilTasbih dari TiranMalaikat Malik
Malaikat Salsa'ilSurga KeempatNabi IdrisPara Tasbih dari Nabi Nuh adalah ini
Malaikat Kalqa'ilSurga KelimaNabi Ismail, Ishaq, Ya'qub, Luth dan HarunSamkha'il
Surga KeenamNabi MusaAngel adalah Afra'ilMalaikat Israfil
Malaikat IsrafilNabi IbrahimMalaikat Ramadhan 
Artiya-ilPenyembuhan Untuk:
Kesedihan, kesedihan, depresi
 

Malaikat Penghiburan

10:62, 64: "Sesungguhnya sesungguhnya teman-teman Allah adalah mereka pada siapa takut datang tidak, juga tidak mereka bersedih hati ... Suara Mereka adalah kabar baik dalam kehidupan dunia dan di akhirat."
Malaikat penghiburan berikut malaikat air mata. Ketika malaikat air mata menyentuh hati seseorang dengan sayap-Nya, orang itu mulai menangis.
 • Salah satu orang kudus yang besar, bernama `Urwa, tumbuh sangat tua dan mulai berdoa agar Tuhan membawa Dia kembali kepada-Nya dan menempatkan Dia di antara orang-orang tercinta-Nya.
 • Suatu hari, ketika ia membuat seperti doa oleh makam Santo Yohanes Pembaptis di Damaskus, ia melihat seorang pemuda yang sangat tampan datang kepadanya, berpakaian hijau dan ditutupi dengan terik cahaya.
 • Pemuda itu tersenyum `Urwa dan berkata:" Wahai ayah saya, semoga Tuhan memberkati Anda!
 • Apa doa yang Anda membuat "kata Urwa kepadanya:" Hai anakku, mungkin Tuhan mengampuni Anda! Saya minta akhir yang baik dan kembali cepat untuk Allah untuk pertemuan yang lumayan dengan orang yang dicintai.
 • ? Siapa kau, anakku "Dia berkata:" Aku adalah rahmat Tuhanmu dikirim untuk menghibur manusia. Nama saya Artiya-il dan aku seorang malaikat .
 • Aku diciptakan untuk menghapus kesedihan dan rasa sakit dari payudara dari mereka dicintai Allah. "Lalu malaikat itu menghilang, dan kesedihan` Urwa sudah tidak ada bersamanya.
 • Suatu hari, murid-murid lain santo besar pergi di antara suku tertentu di Asia Tengah dan minggu berlalu tanpa mereka datang kembali.
 • Tuan mereka sedang bermeditasi pada suatu hari dengan berat hati, khawatir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka.
 • Seekor burung hijau dari surga datang ke jendela dan mulai bernyanyi dengan suara yang menyapu bersih membersihkan hatinya dari kesedihan semua:
 • Saya Artiya'il, saya penghancur kesedihan ! Aku adalah pembawa kabar baik kepada hati anak-anak dan laki-laki dan perempuan muda dan tua. aku membawa berita tentang orang-orang tercinta Anda. " Kemudian, master mengatakan: "Saya tahu Artiya'il akan datang, tapi aku harus putus asa dulu!"
Artiya'il adalah malaikat yang memungkinkan orang untuk kembali ke kehidupan normal mereka dan membebaskan diri dari kepedihan depresi dan kecemasan.
 • Penyakit jiwa adalah tes besar yang Allah mengirimkan kepada manusia untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak harus mengejar materi dan melupakan warisan malaikat mereka.
 • Malaikat selalu ingat Allah. Jika mereka berhenti mereka langsung akan tidak ada lagi.
 • Demikian pula, manusia perlu mengingat Pencipta segala yang mengelilingi mereka untuk hidup bahagia di lingkungan itu.
 • Allah memerintahkan para malaikat untuk melayani mereka yang mengingat-Nya dan melawan mereka yang melupakan Dia.
 • Ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk membantu mereka dan memperbaikinya. Bayi dan anak-anak menangis ketika mereka diberi obat yang pahit.
 • Orang dewasa tahu kebutuhan mereka akan energi-energi malaikat kebaikan dan keindahan, dan jika mereka memilih untuk mengabaikan kebutuhan tersebut, mereka diingatkan melalui obat depresi. Yang terakhir adalah efek dari "shock sistem" dari mereka yang melupakan Allah, Pencipta kebaikan dan keindahan.
Karakteristik yang bersifat malaikat adalah untuk dapat memberi makan dan tidur di mengingat Allah, sedangkan binatang kasar tidak dapat memakan selain makanan ternak atau tidur tanpa melepaskan hati nurani mereka.
 • Ketika manusia melakukan hal ini selama periode waktu yang panjang karat terbentuk di hati.
 • Depresi mengendap dan melankolis menemukan rumah permanen.
 • Itulah sebabnya Nabi berkata: ". Semuanya memiliki kuku, dan memoles hati adalah mengingat Allah"
Depresi adalah penyakit hati dan jiwa dimungkinkan hanya melalui lemahnya kesadaran .
 • Hati yang waspada menjaga kepercayaan dan harapan dan kepercayaan yang diposting di pintu gerbang sebagai malaikat penjaga begitu banyak.
 • Tidak pernah memungkinkan kegelapan depresi dan ragu untuk masuk.
 • Hati manusia adalah harta berharga.
 • Banyak pencuri mengintai dalam bayang-bayang sekitarnya mencari untuk merampok dan menjarah itu.
 • Namun, ketika pemilik harta adalah teman Allah, harta karun ini dijaga dengan baik.
 • Wali yang diberi makan dan dibayar dengan mata uang iman dan zikir.
 • Jika tidak ada iman, tidak ada wali, jika tidak mengingat, gaji.
 • Tanpa wali pintu istana untuk mengungkapkan apa yang tidak diinginkan.Pencuri tidak akan pernah pergi ke sebuah rumah kosong. Itulah sebabnya kitab suci Al Qur'an menegaskan bahwa: "Kami sesungguhnya tidak menghormati semua anak-anak Adam" [17:70]. Penjelasan kehormatan itu adalah harta yang Allah disimpan ke dalam hati manusia.
Malaikat mengajarkan mereka di antara manusia yang mampu terhubung dengan mereka tidak pernah ditipu dan dirampok dari cahaya malaikat hati mereka.
Arina'ilSurga dari tembaga dan telah menamakannya Zaytun

Surga Ketiga


"Yang Mahakuasa menciptakan langit ini dari tembaga dan telah menamakannya Zaytun. Nama nya malaikat pelindung adalah Arina'il . Gerbang adalah mutiara putih dan memiliki kunci cahaya. Ketika Jibra'il mengetuk pintu gerbang, para malaikat pelindung yang disebut dari dalam, 'Siapa yang itu meminta masuk?' Jibra'il menjawab, 'Ini aku, Jibril.' "Dan yang ini dengan Anda?" tanya penjaga pintu gerbang. "Ini adalah Muhammad {s}," jawab Jibril. Sekali lagi dia bertanya, 'Apakah dia telah diberikan kenabian? " 'Ya, dia, "jawab Jibril. 'Apakah ia menerima panggilan dan undangan? " 'Ya, dia, "jawab Jibril. Kemudian Arina'il membuka gerbang, mengatakan, 'Selamat datang Anda, bagaimana menyenangkan tamu! " Aku masuk Surga ini dan aku melihat Arina'il menjadi malaikat yang besar dan megah.
"Dia harus di perintah tiga ratus ribu malaikat yang terlibat dalam Tasbih:
Subhanal-mutiyl-Wahhab,
Subhanal-fattahil-'alim,
Subhanal-mujibi liman da'ahu.
(Segala puji bagi Pemberi segala sesuatu, menganugerahkan murah hati,
Pujilah ke Pembuka Segala Cara, yang Mahatahu,
Segala puji kepada-Nya yang menjawab semua doa.) "

"Saya menyambut malaikat ini dan ia menjawab dengan hormat penuh dan memberi saya berita tentang berkat banyak dan beragam dan hadiah yang harus datang kepada saya. Setelah itu, saya pergi dan tiba di sebuah kelompok besar malaikat berkisar di baris dan semua dalam posisi Sajdah . Sementara membungkuk dengan demikian, mereka terlibat dalam Tasbih ini: "
Subhanal-khaliqil-azhim,
Subhana-lladhi la mafarra wa la malja'a minhu illa ilayhi,
Subhanal-'aliyyil-A'la.
(Terpujilah Sang Pencipta Yang Maha Esa,
Segala puji bagi-Nya dari siapa tidak ada melarikan diri dan berlindung kecuali kepada-Nya; Terpuji menjadi tertinggi Semua).
"Jibra'il ku berkata," Mereka terus-menerus terlibat dalam bentuk ibadah.Berdoalah agar Tuhan hibah yang juga untuk bangsa Anda. " Lalu aku berdoa kepada Tuhan dan Dia yang diberikan kepada bangsa saya Sajdah dalam doa mereka. Ini adalah alasan mengapa Sajdah dalam doa kami adalah dua kali lipat: ketika saya datang dan memberi hormat mereka, mereka mengangkat kepala mereka dari Sajdah mereka untuk menerima hormat saya, kemudian mereka kembali sujud. Oleh karena itu, bangsa saya wajib melakukan Sajdah dua kali dalam doa mereka. "
Harquaeel .Tuhan telah menciptakan Malaikat ini untuk menunjukkan kebesaran Arsy

Malaikat dari Arsy

39:75: "Dan engkau (Muhammad) Tiadakah para malaikat berkerumun putaran Arasy, hymning dengan memuji Tuhan mereka dan mereka dihakimi dengan benar Dan dikatakan:.. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam"
69:17: "Dan para malaikat akan berada di sisi daripadanya, dan delapan akan menegakkan takhta Tuhan mereka pada hari itu, di atas mereka."

 • Allah telah menciptakan Arsy ilahi dengan cahaya dari cahaya-Nya.
 • Kehebatan Arsy adalah seperti itu, selain itu, semua tujuh langit dan tujuh bumi bagaikan kecil mustard-benih di tengah-tengah padang pasir besar.
 • Ketika Allah ingin menunjukkan kebesaran Arsy, Dia menciptakan malaikat dengan nama Harquaeel .
 • Malaikat ini memiliki delapan belas ribu sayap. Berkenan pada sayap sekian banyak, malaikat ini diambil oleh keinginan untuk menilai ukuran `Arasy Tuhan.
 • Tuhan berkata kepada malaikat itu: "Wahai Harquaeel, saya tahu bahwa Anda memiliki ambisi untuk melihat kebesaran Arsy ilahi saya, jadi saya memberikan Anda sayap seribu delapan belas tahun, dan memungkinkan Anda untuk terbang dengan semua mungkin Tahta bundaran Anda saya ilahi.
Harquaeel dikerahkan sayapnya dan terbang selama tiga ribu tahun cahaya sampai ia lelah, meskipun malaikat tidak lelah, dan harus beristirahat. Sekali lagi, perintah ilahi datang dan berkata kepadanya: "Harquaeel, terbang pada" Kedua kalinya, malaikat itu dikerahkan sayapnya dan terbang selama tiga ribu tahun cahaya. Sekali lagi, dia tumbuh lelah dan harus berhenti. Sebuah ketiga kalinya perintah itu datang kepadanya untuk terbang lagi. Dan untuk ketiga kalinya ia ditempatkan sayapnya.Dia terbang lagi tiga ribu tahun cahaya sampai ia berhenti lagi, bingung oleh jarak besar yang bahkan tidak sayapnya memungkinkan dia untuk mencakup.
Harquaeel berbicara kepada Tuhan-Nya:
  - "Ya Tuhan dan Pencipta, katakan berapa kali sekarang aku telah mengelilingi Takhta Anda?" Tuhan langit dan bumi dan semua ciptaan menjawab: "Ya Harquaeel Anda telah terbang selama sembilan ribu tahun cahaya, tetapi Anda belum mencapai bahkan satu pilar dasar Arsy!"Harquaeel merasa malu dan menyesali keinginannya untuk mengukur kebesaran ciptaan Tuhan-nya dan untuk mengetahui sejauh mana rahasia-Nya. Allah kemudian berbicara kepadanya dan berkata:. "Wahai Harquaeel jika saya telah memerintahkan Anda untuk terbang tanpa henti sampai hari kebangkitan, Anda akan tetap tidak dapat mencapai pengetahuan tentang pilar pertama dari Arasy Ilahi Tidak ada yang bisa mengetahui tidak dapat diketahui kecuali dengan nikmat-Ku dan hibah-Ku. "

Tuhan telah menciptakan delapan malaikat untuk membawa Arsy ilahi. Ini malaikat adalah sangat kuat dan dahsyat.
 • Masing-masing memiliki aspek tujuh kali lipat: satu wajah di depan, satu wajah di belakang, satu wajah di sebelah kanan, satu wajah di sebelah kiri, satu wajah menghadap ke atas, satu wajah menghadap ke bawah, dan satu wajah di centerpoint atau jantung menghubungkan semua enam wajah .
 • Wajah ini adalah yang paling bersinar dan kuat. Ini adalah wadah dan sumber energi malaikat.
 • Ketujuh wajah sesuai dengan tujuh langit dan tujuh bumi. {7 Tingkat Hati}
 • Di pelataran Mahakuasa, malaikat-malaikat ini telah diberikan kehormatan luar biasa.
 • Mereka adalah dari kalangan malaikat pertama yang akan dibuat .
 • Yang pertama dari delapan malaikat memiliki bentuk manusia
  • dan terus berdoa atas nama umat manusia, dengan mengatakan:
  • "Ya Tuhan memberikan cukup! ketentuan untuk umat manusia, dan memandang mereka dengan kebaikan dan nikmat. "
 • Para malaikat kedua berbentuk seperti singa, dan doanya adalah: ". ya Tuhan memberikan ketentuan untuk setiap binatang dari antara binatang pemangsa"
 • Para malaikat yang ketiga berbentuk seperti lembu dan ia berdoa syafaat atas nama hewan domestik dan binatang menggembalakan . Dia berdoa bahwa ketentuan mereka tidak pernah kurang dan bahwa mereka mungkin merasa nyaman.
 • Para malaikat yang keempat memiliki bentuk seekor elang dan dia berdoa untuk kepentingan burung-burung dan semua makhluk bersayap .
 • Para malaikat kelima berbentuk seperti matahari dan cahayanya bersinar di atas planet bumi .
  • Dia berdoa untuk kepentingan umat manusia, hewan, dan alam, sehingga mereka dapat menikmati energi bahwa ia akan mengirim.
 • Malaikat keenam berbentuk seperti pohon yang daunnya mewakili segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Dia berdoa untuk semua daun yang mereka berkembang dengan menerima nektar dari pujian Allah.
 • Para malaikat ketujuh memiliki bentuk konstelasi . Dia adalah sumber dan pusat dari semua yang lain . Dia berpaling kepada Allah dan menerima cahaya-Nya.
Allah menempatkan kebesaran Arsy ilahi pada pundak para malaikat.
 • Kepala mereka di bawah Arsy dan kaki mereka mencapai di bawah tujuh bumi.
 • Meskipun malaikat tidak pernah ban, beban Tahta Maha Kuasa menjadi terlalu berat untuk mereka.
 • Mereka terlalu lemah untuk menanggungnya. Tuhan kemudian mengilhami mereka untuk memuji Dia dengan cara tertentu: "Mahasuci Engkau, Tuhan kita, dan pujian paling Semoga Nama Anda diberkati, dan Mungkin Anda, dan Power Anda Tidak ada Tuhan selain Engkau!". Lalu Arsy tumbuh cahaya di pundak mereka.
 • Allah telah memerintahkan tuan rumah seluruh malaikat di langit untuk maju sehari-hari dan memberikan pujian mereka ke Tahta pembawa.
 • Mereka melakukan tugas mereka pujian dalam dua shift: satu kelompok hormat mereka di pagi hari, yang lain di malam hari .
 • Allah telah memerintahkan mereka untuk meminta maaf atas nama umat manusia. Air mata mereka seperti sungai. Dari setiap tetes Tuhan menciptakan malaikat masih lebih banyak untuk memuji Dia dan meminta pengampunan bagi umat manusia sampai hari kiamat.
Malaikat-malaikat di Arsy selalu menundukkan kepala mereka. Mereka tidak bisa membangkitkan mata mereka jangan sampai cahaya yang datang dari Takhta memusnahkan mereka. Ketika Harqaeel malaikat melihat kebesaran Arsy dan pembawa, ia membacakan:
  ? Bisakah mempertahankan Mahakuasa
  Seorang hamba dapat membawa jiwa dan raga.
  Tapi untuk membawa Arasy Allah -
  Siapa yang bisa memahami Realitas nya,
  luasnya Its? Apa mata melihat keseluruhan
  Pada ada cara lain tidak mata melihat dan memahami kata
  Kecuali saat Tuhan berkata:
  "Di atas Arasy-Nya ada rahmat tanpa akhir."
  Delapan adalah tiangnya,
  Dikenal oleh non tetapi Tuhan mereka. Muhammad berdiri terlebih dahulu berdasarkan hak , Lalu Ridwan, Malik, Adam berbentuk kolom dan cerah . Berdiri tersusun dalam peringkat di sisinya Selama Gabriel, Michael, dan Israfil Apakah Abraham memimpin: Delapan terselubung dalam kegelapan Membayangkan pemandangan itu: Bagaimana pilar berdiri menyembunyikan Di kekuatan tinggi mereka.
Malaikat Habib"menangis untuk Orang-orang berdosa dan Berdoa untuk Mercy Setelah Mereka"

Rapat Isma `il  

Muhammad Kudus {s} melanjutkan ceritanya:
 • "Ketika saya memasuki alam surgawi, saya menemukan Ismail dalam aspek yang mengesankan, duduk di atas singgasana cahaya. Seratus ribu malaikat mengelilinginya, berdiri di depan, di belakang, ke kanan dan ke kiri. Masing-masing malaikat memiliki sekitar seratus ribu prajurit di komandonya. "
Ismail dan semua orang dengan dia terlibat dalam Tasbih:
Subhanal-malik-il-A'la.
Subhanal-'aliyy-il-azhim.
Subhana pria laysa ka-mithlihi shay'in.
(Segala puji bagi Raja tertinggi; Glory ke Tinggi lagi Maha Perkasa;. Maha Suci Dia yang tidak seperti yang lain)
 • Saya kemudian memberi hormat dan dia kembali salam saya dan dihormati saya. Setelah ini aku melihat sekelompok malaikat, yang berdiri di hormat saleh di Qiyam, (posisi berdiri doa ritual). Mereka semua terlibat dalam Tasbih:
Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabb al-mala'ikati wa-r-ruh
(Terpujilah Dia ditinggikan dengan pujian, Dia yang suci dari suci, Tuhan kami dan Tuhan para malaikat). "
 • Aku melihat beberapa malaikat diciptakan dari angin dan air. Malaikat ditunjuk sebagai kepala dan pengawas disebut Ra'ad (yang berarti guntur) .Dia bertanggung jawab atas awan dan hujan.
Para Tasbih mereka terlibat dalam adalah:
Subhana dhil-mulk wal-malakuti
(Segala puji bagi Dia yang terletak Tangan seluruh penciptaan dan kerajaan nya.)
 • Habib "Dari suara malaikat mengeluarkan suara guntur dan petir.
 • Dalam lingkup surgawi tidak ada satu ruang kosong, malaikat sempit bahkan ke sudut terkecil, sujud diri dan memuji Tuhan dengan pujian ragamnya.
 • Tapi air mata mengalir di wajah malaikat, dan saat ia menangis, ia mengucapkan ini pemuliaan (Tasbih):
Ya orang allafa bayna-th-thalji wa-n-nar, allif bayna qulubi 'ibadikal Mukminin.
(Ya Engkau yang tadinya bergabung dengan salju dan api, bersatu Engkau juga hati hamba-Mu yang beriman.)
 • "Saya berpaling ke Jibra'il dan bertanya, 'Siapakah malaikat ini dan karenanya dia tidak menangis?' Jibra'il u menjelaskan, " Dia adalah malaikat, Habib dengan nama. Dia menangis karena dosa-dosa bangsa-Mu dan berdoa untuk belas kasihan dan pengampunan pada mereka. '
Malaikat QuroosRooster ini malaikat yang memiliki bentuk ayam turun ke langit dunia ketika malam hari, dan ini adalah Tasbih nya
Panggilan ayam jantan itu "Muhammad Kudus {s} membuat jelas bagi kami ini mutiara kebijaksanaan spiritual ketika ia mengatakan, "Ada tiga hal yang Allah SWT mencintai dan senang dengan: suara orang yang mengucapkan Al-Qur'an; suara ayam jantan itu panggilan;. suara orang yang berdoa untuk pengampunan di waktu sebelum fajar '"
Untuk melanjutkan narasi Nabi saw {s}:
"Ini malaikat yang memiliki bentuk ayam turun ke langit dunia ketika malam hari, dan ini adalah Tasbih nya:
Subhanal-malikil-Quddus,
Subhanal-kabiril-muta'al,
La ilaha ill'Allah-al-hayy al-Qayyum.
(Maha Suci Raja All-Kudus,
Memuliakan Allah yang Besar dan Maha Agung,
Tidak ada Tuhan selain Allah, Selalu Hidup, Eternally Bertahan.)
Bismillahir Rahmanir-Rahim-, La ilaha ill'Allah, Muhammad Rasulullah.
Kullu shay'in halikun illa wajhahu, al-Wahid ul-Qahhar.
(. Dalam Nama Allah, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah Semua harus binasa menyimpan keridaan Ilahi-Nya, Dia yang Satu, Yang menaklukkan..)
"Pada setiap waktu shalat, malaikat ini akan mengangkat kepala dan ulangi pemuliaan ini:
Bismillahil-'azhim wa bi-hamdihi
(Dalam Nama Allah, Maha Kuasa dan Maha Puji dalam-Nya.)
"Tasbih Nya demikian:
Subhanaka, ma a'zhama sha'nuka.
(Segala puji bagi-Mu, betapa gelapnya Kemuliaan-Mu!)
"Saya masuk dan melihat malaikat penjaga surga ini, Mikha'il .
Ada dua ratus ribu malaikat melayani Dia, masing-masing di antaranya memiliki dua ratus ribu pembantu untuk membantunya. Aku menyambutnya dan dia kembali salam saya dengan hormat. Dia memberi saya kabar gembira dari banyak penghargaan dan berkat Yang Maha Kuasa adalah untuk memberikan pada saya.
"Mereka terlibat dalam Tasbih:
Subhana-llahi kullama sabbaha-llaha musabbihun,
wal-hamdu lillahi kullama hamid-Allaha hamidun
wa la ilaha illallahu kullama hallala-llaha muhallilun
wallahu akbaru kullama kabbara-llaha mukabbirun.
(Mahasuci Allah setiap kali glorifier yang memuliakan-Nya;
Dan memuji Dia menjadi kapanpun praiser yang memuji-Nya;
Tidak ada Tuhan selain Dia setiap kali ini Tahlil adalah mengucapkan;
Dan Allah Greatest setiap kali takbir ini menegaskan.)

Mereka tetap selalu dalam posisi ini dan membacakan tasbih ini:
Subhanal-warithul-wasi'u-lladhi yudrikul-absar;
Subhana-lladhi la tudrikuhul-absar;
Subhanal-azhimul-'alim.

(Terpujilah Dia, Pewaris Universal yang melihat, Yang Membedakan;
Terpujilah Dia yang mata kita tidak dapat melihat;
Terpujilah Majestic, Yang Maha Mengetahui.)
"Passing, kami mencapai malaikat Mikha'il yang duduk di atas singgasana yang luar biasa. Di depannya adalah satu set besar skala. Setiap skala keseimbangan itu begitu besar sehingga mungkin berisi semua langit dan bumi . Sebuah gulungan banyak sekali kertas ditumpuk di depannya. Aku mendekatinya dan memberinya Salams saya. Dia menerima salam saya dan bangkit menyambut saya kembali. Lalu ia membuat permohonan ini atas nama saya: "Semoga Allah meningkatkan kekuatan Anda kesucian dan kebahagiaan Anda," dan aku menjawab, 'Amin!' Ia kemudian memberi saya ini kabar gembira, 'Tidak ada bangsa yang sebelumnya menerima kebaikan dan kemurahan hati seperti sebagai berkah yang negara anda akan disukai. Oleh karena sisik mereka menimbang lebih berat dibandingkan dengan semua bangsa lain. Bahagia adalah orang yang mengikuti Anda dengan kasih, dan celakalah pada pria yang berbalik menyerang Anda dan pemberontak. "
"Ada begitu banyak malaikat sekitarnya Mikha'il bahwa Allah saja bisa tahu jumlah mereka. Mereka semua berbicara kepada saya dan berkata, " Kita semua tunduk pada perintah Anda, dan kami selalu mengucapkan salawat atasmu.

Dari dua puluh lima ribu tahun sebelum penciptaan Adam hingga saat ini, telah ada satu malaikat khusus bertanggung jawab untuk pengiriman setiap setetes hujan atau salju. Untuk semua tanaman yang tumbuh dan buah-buahan dan tanaman, ada malaikat yang ditugaskan untuk setiap satu dari mereka, dan dia melakukan tugasnya dengan sempurna. Setelah melakukan tugasnya sekali, ia tidak mengulangi tugas lagi sampai hari kiamat. Dari sini Anda dapat mengukur jumlah besar malaikat yang diciptakan. '
"Para malaikat Tasbih ini adalah:
Subhana rabbi wa kulli Mukminin kafirin,
Subhana pria tada'u min haybatihi ma fi butunihal-hawamil.
(Mahasuci Tuhan dari setiap orang percaya dan setiap kafir;
Maha Suci Dia, karena takutnya di antaranya wanita hamil melahirkan apa yang ada dalam rahim mereka.) "
"Pemuliaan dari Mikha'il malaikat adalah:
Subhana-Rabbil-'ala
(Mahasuci Tuhan Tertinggi.) "

Menurut salah satu riwayat ia r adalah untuk mengatakan: "Jika seseorang bertekun sepanjang hidupnya dalam membaca tasbih ini, 'subhana Rabbil-' Ala ', ketika waktunya mati telah datang, Mikha'il malaikat akan mengirimkan Malaikat rahmat kepadanya dengan hadiah. Dia yang dikunjungi dalam kuburnya oleh malaikat rahmat dibuat aman dari siksa kubur. "
Pada rekening visi ini, Muhammad Kudus {s} menyertakan Tasbih dalam Sunnah-Nya, karena muslim membacakan ungkapan ini di setiap Sajdah , sehingga mereka akhirnya dapat mencapai kebahagiaan ini.
Muhammad Kudus {s} kemudian melanjutkan:
Setelah ini kita mencapai laut hijau bercahaya di mana ada banyak malaikat - Allah SWT saja yang tahu jumlah mereka - dan mereka adalah Tasbih ini:
Subhanal-Qadiril-Muqtadir,
Subhanal-Karimil-Akram,
Subhanal-Jalilil-'Azhim.
(Mahasuci Yang Maha Perkasa, Yang Mahakuasa;
Maha Suci Maha Pemurah dari Dermawan,
Memuliakan Agung, yang Mulia.)
"Saya kemudian bertanya," Apa laut ini? " dan Jibra'il mengatakan kepada saya, 'Nama laut ini adalah ' Bahr al-Akhdar ', Laut Hijau . " Kemudian Jibril membacakan Adzan dan Iqama, dan saya memimpin malaikat dan penghuni Surga keenam dalam doa dari dua rakaat. Kemudian kami naik sampai ke Seventh Heaven. "
Nabi Isa} {Yesus dan Yohanes {Yahya}
Nabi Isa Dan John Mereka terkait satu sama lain, menjadi sepupu. "Saya memberi hormat mereka dan mereka menerima Salams saya dengan hormat dan menyapa saya, dan mengatakan, 'Selamat datang Anda, oh Nabi benar, saudara kita yang benar! " Lalu mereka memberi saya kabar dari banyak Hadiah Kasih Karunia Tuhan yang tertinggi dan paling suci telah sediakan bagi saya.
"Para Tasbih dari Isa Yesus sebagai {} adalah ini:
Subhanal-hannanil-Mannan;
Subhanal-abadiyyul-Abad;
Subhanal-mubdi-al-mu'id.
(Terpujilah kepada Yang Maha Pengasih, Yang Maha pemurah;
Memuji akan Sang Abadi, Never-Ending;
Terpujilah Dia yang menciptakan dari ketiadaan, kemudian menyebabkan mati
dan kembali ke keadaan sebelumnya.)

"Setelah kami melewati mereka, aku melihat seorang malaikat yang sangat besar yang memiliki tujuh puluh ribu kepala, dan di kepala setiap ada tujuh puluh ribu wajah. Setiap wajah memiliki tujuh puluh ribu mulut dan setiap mulut ada tujuh puluh ribu bahasa roh. Setiap lidah berbicara bahasa yang berbeda, yang tidak mirip ke yang berikutnya.
"Setiap lidah dimuliakan Tuhan sebagai berikut:
Subhanal-khaliqil-azhim;
Subhanal-azhimil-alim;
Subhanallahi wa bi-hamdihi;
Subhanallahil-azhim wa bi-hamdihi,
Istaghfirullah.
(Segala puji bagi Sang Pencipta, Agung;
Segala puji bagi Yang Mahakuasa dan Maha Mengetahui;
Segala puji bagi Allah dan Maha Tinggi Allah;
Segala puji bagi Allah yang Agung dan Maha Tinggi Allah,
Saya mohon Allah untuk pengampunan.)
Ini adalah malaikat yang dibebankan dengan distribusi ketentuan

Malaikat Penyediaan

"Siapa ini?" Tanyaku Jibra'il u , yang mengatakan kepada saya, 'Ini adalah malaikat yang dibebankan dengan distribusi ketentuan, dan namanya adalah Qasim .
 • Dia mendistribusikan ke setiap ketentuan satu pun sehari-hari, tidak ada yang menerima lebih atau kurang dari banyak dibagi-nya. '"
Menurut salah satu riwayat, ia telah berkata, "Jika seseorang menemukan dirinya dalam keadaan tegak dan dalam doa pagi (Subuh) membacakan seratus kali baris terakhir dari Tasbih dari malaikat ini antara Sunnah dan Rak Fard ' ats, maka Allah akan memberikan dia deras dan membuat ketentuan nya pemurah "Ini adalah baris ini Tasbih.:
Subhana-llahi wa bi-hamdihi,
Subhana-llahil-azhim wa bi-hamdihi
wa istaghfirullah.
(Segala puji bagi Allah dan menjadi dimuliakan Dia;
Segala puji bagi Allah yang Agung dan Maha Tinggi Allah,
Saya mohon Allah untuk pengampunan.)
Azra'ilMalaikat Maut,namanya Azra'il
Malaikat Maut, namanya Azra'il
"Setelah lewat malaikat ini, aku melihat seorang malaikat, bahkan lebih besar bahkan lebih menakjubkan yang duduk di atas singgasana cahaya. Dia diam dan aspek murung.
 • Tahta ia duduk di atas memiliki empat sudut dan setiap sudut ini didukung oleh tujuh ratus ribu pilar dari emas dan perak.
 • Sekitarnya dikelompokkan orang banyak seperti malaikat, hanya Pemilik Mahakuasa dari Might dan Bounty, Allah SWT saja yang tahu jumlah mereka.
 • Untuk malaikat kanannya berkisar baris demi baris , tujuh puluh ribu dalam semua, menyilaukan dalam cahaya mereka.
 • Semuanya berpakaian hijau dan mereka menebarkan aroma indah. Kata-kata mereka pun sedang manis, dan kecantikan mereka begitu besar sehingga tidak mungkin untuk menatap mereka.
Di sebelah kiri itu seribu tujuh puluh malaikat , berkisar baris demi baris.
 • Aspek dari mereka adalah pertanda mengerikan dan menakutkan, wajah mereka hitam seperti malam dan bicara mereka kasar.
 • Pakaian mereka adalah jelek dan bau mereka dipancarkan itu berbahaya.Ketika mereka mulai membaca Tasbih mereka, lidah-lidah api meledak dari mulut mereka.
 • Mereka diadakan sebelum mereka klub berapi-api dan pisau, dan mata mereka begitu kejam, tidak ada yang bisa tahan melihat mereka untuk waktu lama.
"Malaikat duduk di atas arasy itu ditutupi dengan mata dari kepala sampai kaki, yang berbinar sebagai Mars dan Venus di langit.
Dia juga memiliki sayap dan berkilauan di tangannya ia memegang selembar kertas, sementara di depannya ada tablet.
 • Ia menatap terus-menerus pada tablet itu dan tidak pernah mengangkat pandangannya dari itu. Ada juga depannya pohon, dan hanya Allah dapat mengetahui jumlah daunnya.
 • Setelah setiap daun ditulis nama orang tertentu.
 • Lalu ada berdiri di depannya jenis kapal.
 • Pada saat ia sampai di dalamnya dengan-Nya tangan kanan dan menarik sesuatu dari itu, menyerahkannya kepada para malaikat bercahaya dan lembut ke kanan.
 • Pada saat dia meraih sesuatu dengan tangan kiri dan memberikannya kepada gelap malaikat berdiri di samping kirinya.
 • Saat saya melihat para malaikat gelap, menjadi takut hati saya dan saya mulai bergetar. Aku tercekam oleh kelemahan dan sujud, dan saya bertanya Jibra'il, 'Siapa ini?' Jibra'il menjawab,
 • 'Ini adalah Malaikat Maut, namanya Azra'il . Tidak ada orang yang tega melihatnya. Dia itulah yang akan mengakhiri semua kelezatan, dan memotong dari masyarakat semua. " Dia kemudian pergi ke arahnya dan berkata, "Oh Azra'il, ini pengunjung di sini adalah Nabi Akhir Zaman, dia adalah kekasih Allah, Tuhan Mercy. Engkaulah berbicara kepadanya! "
"Setelah kata-kata ini, Azra'il mengangkat kepalanya dan dia tersenyum.
 • Jibra'il mendekatinya dan memberi hormat. Saya juga pergi ke dia dan proferred Salams saya.
 • Dia menerima salam saya dan menunjukkan saya kehormatan besar.
 • Kemudian ia berbicara, 'Selamat datang Anda, oh Muhammad {s}! Allah telah menciptakan makhluk yang lebih tidak terhormat daripada Anda, dan untuk bangsa tidak ada Dia diberikan kehormatan lebih besar dari bangsa Anda. Saya lembut dan lebih penuh kasih terhadap bangsa Anda daripada bangsa yang berjalan di depan mereka. " Menanggapi kata-kata ini, saya berkata pada Azra'il, 'Anda telah gladdened hatiku, oh Azra'il, dan membersihkan pikiran saya dari rasa takut. Namun masih ada satu hal di pikiran saya, karena saya telah melihat negara Anda untuk menjadi salah satu yang murung dan kesedihan dan aku ingin tahu mengapa. "
"Azra'il menjelaskan kepada saya," Oh Rasulullah {S}, karena waktu Tuhan, Yang Mahakuasa telah menunjuk saya untuk posting saya, saya telah hidup dalam ketakutan tidak bisa melaksanakan tugas saya dan tidak bisa memenuhi saya tanggung jawab. Itu sebabnya saya muncul suram dan tertekan. " Lalu aku bertanya kepadanya tentang kapal dia sebelum dia, dan dia berkata, "Itu adalah seluruh dunia, semuanya dari timur ke barat, dari satu ujung dunia yang lain yang terkandung dalam hidangan ini. Aku membuangnya di akan. "
"Sekali lagi saya bertanya, 'Apa ini tablet yang Anda lihat?" dan dia berkata kepada saya, '
 • Ini adalah Lauh al-Mahfuzh, Lauh Mahfuz, pada yang tertulis azab dari mereka yang mati dalam tahun ini. Para malaikat menuliskannya dan menyerahkan daftar tersebut kepada saya. Itulah Tablet. " 'Dan apakah halaman ini?'
 • Saya bertanya. 'Pada halaman ini ditulis pada jam yang tepat waktu ketika jiwa-jiwa ini akan dibawa pergi.'' Dan apakah pohon ini? " Saya bertanya.Dia berkata, 'Ini adalah pohon kehidupan mereka yang hidup di dunia.
 • Ketika seorang pria lahir, daun unfurls atas pohon yang di atasnya nama-Nya yang tertulis.
 • Ketika waktunya untuk mati pendekatan, daunnya mulai kuning dan layu dan namanya muncul di Tablet.
 • Saya berikan daun ini kepada malaikat, dan mereka mengambilnya dan mencampurnya dalam makanan sehingga dia memakannya.
 • Ketika ia telah memakannya, dengan seizin Allah, ia jatuh sakit, dan ketika waktunya sudah habis, namanya akan dihapus dari Tablet.
 • Aku mengacungkan tangan-Ku dan merebut jiwanya, apakah ia berada di timur atau di barat dunia ini.
 • Jika ia adalah salah satu diberkati, saya menyerahkan kepada para malaikat di sebelah kanan saya, karena mereka adalah para malaikat rahmat.
 • Tapi kalau dia adalah salah satu orang berdosa, saya menyerahkan kepada para malaikat di sebelah kiriku, karena mereka adalah para malaikat of Wrath. " Semoga Allah melindungi kita dari siksa para pendosa celaka, Amin.
"Sekali lagi saya bertanya, 'Berapa banyak dari para malaikat yang ada?' dan Azra'il menjawab, "Saya tidak tahu jumlah mereka, tapi setiap kali saya merebut jiwa seseorang, enam ratus malaikat rahmat dan enam ratus malaikat azab siap untuk melakukan tugas mereka.
Mereka menunggu penuh harap untuk melihat mana kelompok itu akan menjadi milik. Ini malaikat melakukan tugas mereka hanya sekali, para malaikat yang sama tidak pernah datang dua kali, dan sehingga akan sampai hari kiamat. " Setelah ini, saya bertanya lagi, "Oh malaikat kematian, bagaimana Anda mengambil jiwa dari setiap individu?" Ia menjawab, 'Karena waktu saya diciptakan, saya tidak pernah pindah dari tempat ini. Tujuh puluh ribu malaikat yang ada untuk melayani Aku, dan masing-masing-masing memiliki seribu pembantu tujuh puluh.
"Setiap kali saya harus merebut jiwa seseorang, saya memberikan perintah saya kepada mereka dan mereka keluar dan membawa jiwa seseorang menjadi tenggorokannya. Setelah itu, saya hanya mengacungkan tangan-Ku dan memahami dari sana. " Saya berkata kepadanya, 'Apa yang akan saya inginkan adalah bahwa bangsa saya, yang adalah negara lemah, kematian pengalaman dengan cara yang ringan dan lembut. " Ia menjawab, 'Demi Allah, Tuhan Perkasa dan Mulia yang telah membuat Anda penutup para nabi, Dia Maha Kuasa alamat saya tujuh puluh kali selama satu hari dan malam, mengatakan kepada saya, "Ambillah jiwa-jiwa mereka milik bangsa Muhammad dengan ringan dan mudah, dan menilai perbuatan mereka baik hati. " Oleh karena itu, saya diberikan kasih sayang lebih terhadap bangsa Anda daripada ke salah satu dari mereka yang berjalan di depan mereka.
"Setelah ini, Jibra'il disebut Adzan dan Iqama dan saya memimpin para malaikat dan semua penghuni Surga kedua dalam doa dari dua rakaat.
Nabi Yusuf{sebagai}

Tasbih dari Yusuf

"Saya kemudian diteruskan, dan aku melihat Yusuf dalam segala keindahan-Nya yang besar. Dari semua keindahan yang ada, Yusuf diberi satu setengah. Aku memberinya Salams saya dan ia kembali mereka dengan martabat dan memintaku menyambut. Dia memberitahu saya tentang keajaiban yang akan datang dan dia berdoa untuk saya.
 "Tasbih Nya adalah ini:
Subhanal-karimil-Akram,
Subhanal-jalilil-ajall,
Subhanal-fardil-witir;
Subhana-abadiyyil-Abad.
(Terpujilah Yang Maha Pemurah dari Bountiful;
Terpujilah agung Agung;
Terpujilah itu, Peerless unik;
Terpujilah Abadi, Never-Ending.)
Nabi Da'uddan putranya Suleiman sebagai {}
 Saya melihat Da'ud Sulaiman dan anaknya. Aku menyapa mereka berdua dan mereka kembali Salams saya dengan hormat. Mereka memberi saya kabar baik yang besar dan berkata, "Berdoalah pada malam ini bahwa Anda mungkin akan diberi syafaat untuk bangsa dan bahwa hibah Tuhan mereka keamanan." Dengan cara ini mereka menasihati saya. "
"Da` ud yang Tasbih adalah ini:
Subhana khaliqi-n-nur; {7Veil, Rajab}
Subhana-t-tawwabil-Wahhab.
(Terpujilah Sang Pencipta Cahaya;
Memuji Dia menjadi yang menerima Pertobatan
dan menganugerahkan segala yang baik.).
"Tasbih Sulaiman adalah ini:
Subhana malikil-mulk,
Subhanal-qahiril-Jabbar,
Subhana pria ilayhi tasir al-umur.
(Puji Tuhan Seluruh Dominion,
Pujilah untuk Compeller, para Pengenaan;
Terpujilah kepada siapa semua Hal yang harus kembali.)

Tasbih dari Tiran 5

"Setelah saya meninggalkan mereka, saya datang ke seorang malaikat duduk di atas singgasana. Malaikat ini memiliki kepala tujuh puluh tujuh pasang sayap, setiap pasangan yang mencakup semua jalan dari timur ke barat. Di sekitarnya aku melihat malaikat yang sangat besar, masing-masing yang sangat tinggi. ini malaikat menghukum kelompok tertentu orang-orang berdosa , mengalahkan mereka dengan tongkat sampai mereka hancur berantakan. Kemudian mereka menjadi utuh kembali dan para malaikat mulai memukuli mereka lagi. Aku bertanya siapa ini malaikat besar itu yang saya lihat duduk di atas takhta. Jibra'il mengatakan kepada saya bahwa ia adalah Soha'il malaikat dan dia mengatakan bahwa mereka yang saya lihat sedang dihukum adalah tiran lalim dan penindas yang kejam dari antara bangsa saya.
Dengan cara ini mereka akan dihukum sampai hari kiamat.
"Tasbih mereka adalah sebagai berikut:
Subhana huwa pria fauqal-jabbarin;
Subhanal-musalliti fauqal-musallitin;
Subhanal-muntaqimi mim-man asahu.
(Maha Suci Dia yang berada di atas semua penindas;
Maha Suci Dia yang menyerang semua penyerang;
Maha Suci Dia yang membalas dendam pada siapa mendurhakai-Nya.)
"Setelah ini, aku melihat sebuah Laut Api di pantainya dikelilingi oleh para malaikat sengit dan mengerikan. 'Apa ini? " Tanyaku, dan Jibra'il menjelaskan kepada saya, 'Ini adalah laut yang 'Laut Sa'q' (Lighting) , dan malaikat-malaikat di sini melemparkan baut gemuruh api dan kilat dari langit ke bumi. ' Seperti tertulis dalam Ayat Suci Al-Qur'an:
Dia kehilangan yang petir, dan smites dengan mereka atau siapa saja yang Dia kehendaki.     
Malaikat Malik Ini adalah Penjaga Jahannam (neraka)

The Guardian Malaikat Neraka

"Setelah ini aku melihat sebuah pintu, yang membuat semua dari kayu kamper.Groundsill bawahnya mencapai sampai ke tingkat paling bawah dari bumi, sedangkan ambang pintu atasnya mencapai tepat di bawah Arasy Ilahi. Pintu ini adalah pintu ganda, yang dipasang kunci seraya Langit dan bumi bersama-sama.Aku bertanya dengan takjub, 'Apa pintu ini? " dan Jibra'il menjawab aku, ' Nama pintu ini adalah 'Bab al-Aman', Pintu Keselamatan. '

Saya bertanya mengapa hal itu disebut dan Jibra'il mengatakan kepada saya, 'menciptakan The TUHAN semesta alam Neraka dan mengisinya dengan berbagai siksaan. Terdengar napas keluar dari neraka, dan semua makhluk di bumi dan di langit meminta kepada Tuhan untuk bantuan dan perlindungan. Kemudian, Tuhan Mulia Semua menciptakan pintu antara neraka dan seluruh ciptaan, sehingga semua makhluk dari tujuh langit dan bumi akan menemukan keselamatan dari itu. Oleh karena itu, nama pintu ini adalah Pintu Keselamatan. "
"Saya kemudian diminta untuk melihat apa yang ada di balik pintu itu dan meminta untuk itu harus dibuka, tapi Jibra'il u berkata, "Di balik pintu ini Anda akan menemukan Neraka, adalah yang benar-benar apa yang ingin Anda lihat? ' 'Ya, memang, saya ingin melihatnya, "kataku. Kemudian Command Ilahi terdengar, berkata, ' Oh Kekasih saya, setelah tanda jari Anda, pintu ini akan terbuka. '

"Saya kemudian memberi isyarat dengan tangan saya dan pintu terbuka. Aku melihat di luar itu dan ini adalah apa yang saya lihat:
 • sebuah Minbar besar dari besi, yang memiliki enam ratus ribu tiang.
 • Setelah itu duduk seorang malaikat yang besar dan dahsyat diciptakan dari api.
 • Dia memutar tali sibuk api, membuat belenggu belenggu dan api. Wajahnya mengagumkan dan mengerikan untuk dilihat.
 • Tangannya kuat dan kemarahannya adalah jelas untuk melihat.
"Kepalanya tertunduk ke depan dan ia mengucapkan Tasbih ini:
Subhana-lladhi la yajuru wa huwal-malik al-Jabbar;
Subhanal-muntaqimu min ada'ihi,
Subhanal-mu'ti li-man yasha'a,
Subhana pria laysa ka-mithlihi shay'un.
(Terpujilah Dia yang melakukan ketidakadilan tidak
dan Dia adalah Maha Kuasa, Raja Mahakuasa;
Maha Suci Dia yang menang sebagai pembalasan atas musuh-Nya,
Terpujilah Dia yang menganugerahkan kepada siapa Dia layu;
Maha Suci Dia yang tidak seperti apa.)

"Api melompat dari mulutnya setinggi gunung, dan dari hidungnya melesat flare api.Malaikat ini adalah sangat marah dan penuh kemarahan, dan matanya, satu masing-masing adalah sama besarnya dengan seluruh dunia, berkobar karena marah. Ketika saya melihat malaikat ini di semua aspek mengagumkan, aku merasa takut. Kalau bukan karena kasih karunia dan dukungan dari Tuhan, Yang Mahakuasa, aku akan binasa dari rasa takut. Aku bertanya Jibra'il, 'Siapakah ini, pemandangan itu dari mereka membuat saya gemetar? " Jibra'il mengatakan kepada saya, 'Jadilah takut, karena tidak ada di sana bagi Anda untuk takut.

Ini adalah Penjaga Jahannam (neraka) dan namanya Malik. Allah SWT telah menciptakannya dari azab-Nya dan sejak saat penciptaannya, dia tidak pernah tersenyum lagi .

Amarahnya bertambah setiap saat lewat. Pergi ke dia sekarang dan memberi hormat kepadanya. " Kemudian, aku pergi dan memberinya Salams saya, tetapi ia begitu asyik apa yang ia lakukan bahwa ia bahkan tidak mengangkat kepalanya.Jibra'il lewat di depan dia dan berbicara kepadanya, 'Oh Malik, dia yang baru saja memberi Anda Salams adalah Nabi Allah, Muhammad {s}. "
"Jibra'il demikian memperkenalkan saya, dan ketika ia mendengar nama saya, ini mengerikan malaikat berdiri dan menghormati saya dengan banyak pujian dan salam hormat, setelah itu ia berbicara, berkata kepada saya, 'Oh Muhammad {s}, baik kabar kepada Anda!
Sebab TUHAN telah dipercayakan kepada Anda perbuatan ajaib banyak, dan Dia senang dengan Anda: Dia telah dilarang tubuh Anda untuk api neraka. Dari cinta dan hormat untuk Anda, Dia juga dilarang api untuk menyentuh orang-orang yang mengikuti Anda. Dia telah memerintahkan saya untuk mengobati orang durhaka dari antara bangsa Anda dengan kelembutan dan pengendalian diri.

Lain Penjaga Neraka

Selain Malik, ada delapan belas wali lain dari Neraka, sembilan belas di semua .
Setiap salah satu dari malaikat perintah Neraka sebuah divisi dari setan ( Zabaniya ) yang jumlahnya diketahui Allah saja. Diriwayatkan bahwa Allah dijelaskan malaikat-malaikat-Nya untuk Muhammad {s} dalam wahyu dari ayat:

Ketika Muhammad Kudus {s} menerima wahyu ini, mengenai wali sembilan belas neraka, ia menjadi sedih karena bangsanya, dan memohon untuk mereka tidak dibunuh.
 • Kemudian Tuhan memanggilnya, katanya: "Saya telah menyertakan dalam kitab (Alquran) sembilan belas huruf untuk negara anda , oh Muhammad {s};
 • jika bangsa Anda tetap dalam resital konstan dan penerapan kata-kata (yang terdiri dari surat-surat), saya akan membuat mereka aman dari para Wali sembilan belas neraka dan tentara mereka dari setan asisten. "
 • "Apa ini firman sembilan belas huruf?" Tanya Muhammad {s}. "Ini adalah frase: Bismillahi-r-Rahmani-r-rahim ' , "berbicara Tuhan.
Semoga Tuhan Yang Mahakuasa luang kita semua dan penangguhan hukuman kami di hari kiamat dari siksa neraka demi Terkasih-Nya Nabi Abul-Qasim Muhammad {s}! Amin.
Muhammad Kudus {s} melanjutkan:
"The Guardian Neraka menutup lubang ke Neraka dan Jibra'il disebut Adhan untuk berdoa. Saya memimpin doa sebagai Imam dan semua malaikat dan penghuni surga ketiga shalat dua rakaat di belakang saya. Setelah ini kami melanjutkan ke Surga Keempat. "
Malaikat Salsa'ilSurga Keempat dibuat dari perak baku

Surga Keempat

Penutup Kenabian r menceritakan, tentang perjalanannya ke Surga Keempat:
"Surga Keempat dibuat dari perak mentah atau, menurut sebuah narasi yang berbeda, dari mutiara putih. Nama Surga ini adalah Zahir .
Gerbang adalah Cahaya dan kunci ke pintu gerbang adalah Cahaya dan tertulis di atas ada kata-kata, 'La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.'
Malaikat yang menjaga pintu gerbang ke Surga ini adalah Salsa'il malaikat.
Setelah kami mengetuk gerbang dan telah menjawab pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, kami mengakui dan gerbang dibuka untuk kita. Aku melihat malaikat yang bertanggung jawab, Salsa'il. Dia bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sini. Di bawah komandonya adalah empat ratus ribu malaikat, dan masing-masing salah satu malaikat diperintahkan lain empat ratus ribu letnan malaikat.
"Malaikat-malaikat memuji Tuhan dalam kata-kata berikut:
Subhana Khaliq-iz-zulumati wa-n-nur,
Subhana Khaliq-ish-Shamsi wal-Qamar-il-munir,
Subhana-r-rafi'-il-'ala.
(Segala puji bagi Pencipta kegelapan dan cahaya,
Segala puji bagi Pencipta matahari dan bulan bersinar;
Terpujilah tertinggi dari Tinggi.)
"Di antara malaikat-malaikat ini saya melihat kelompok khusus, beberapa dari mereka berdiri di Qiyam, ada yang bersujud di Sajdah, pandangan mereka tak menyimpang dari tempat sujud mereka, sehingga diculik adalah mereka dalam pengabdian. Pihak lain dari mereka yang Sajdah begitu terpesona bahwa mereka tetap menatap hidung mereka.

Para Tasbih dari tiga kelompok malaikat adalah ini: 


Subbuhun Quddus, Rabbun-ar-Rahman ar-Rahim-la ilaha illa illadhi huwa .
(Maha Suci Tuhan kami, Yang Kudus, Yang Maha Pengasih,
Yang Maha Penyayang, selain yang tidak ada Tuhan lain.)

"Saya kemudian bertanya Jibra'il," Apakah ini bentuk ibadah mereka? " Jibra'il menjawab, "Sejak mereka diciptakan, mereka tetap dalam pose ini rendah hati.Buatlah doa untuk bangsa Anda bahwa mereka juga mungkin diberikan bentuk ibadah. ' Saya berdoa dan menanyakan hal ini untuk bangsa saya dan bangsa saya juga, diberikan sikap kerendahan hati selama doa mereka.
Nabi IdrisNuh dan
"Lalu aku bertemu dengan Nabi dan Idris Nuh. Saya memberi mereka Salams dan mereka menjawab dengan hormat, katanya: 'Salam untuk Anda, oh benar saudara, oh Nabi yang benar dari Allah dan mereka memberi saya kabar gembira hal baik yang akan datang. "

Ini adalah Tasbih dari Idris: 


Subhanal-mujibi-s-sa'ilin,
Subhana qabzil-jabbarin,
Subhana-lladhi 'ala fa la yablughu' uluwwahu ahad.
(Maha Suci Dia yang menjawab mereka yang meminta kepada-Nya,
Memuji Dia yang menjadi kendala para tiran,
Terpujilah Dia yang tinggi tinggi tidak bisa mencapai tetapi Dia.)

Para Tasbih dari Nabi Nuh adalah ini  


Subhanal-Hayyil-Halim,
Subhanal-Haqqil-Karim,
Subhanal-Azizil-Hakim.
(Maha Suci Allah, Hidup dan Lembut,
Kemuliaan bagi Allah, Yang Benar dan murah hati,
Kemuliaan bagi Allah, Kuat dan Bijaksana.)

Mansions Maryam, Buhayyid dan Asiah  

"Setelah itu, saya melihat Maryam, ibu dari Isa, dan ibu Musa, Buhayyid, dan istri Fir 'awn, Asiah - semoga Allah berkenan dengan mereka.
Mereka semua datang menyambut saya. Maryam, ibu dari Isa, memiliki tujuh puluh ribu rumah mewah, semuanya terbuat dari mutiara putih. Ibu dari Musa memiliki tujuh puluh ribu rumah-rumah semuanya terbuat dari zamrud hijau. Akhirnya, Asiah memiliki tujuh puluh ribu rumah-rumah yang terbuat dari karang merah.

"Setelah ini, saya datang ke sebuah laut besar, air yang putih dengan salju. "Apa laut ini?" Saya bertanya. Jibra'il mengatakan kepada saya, 'laut ini disebut' Laut Salju '.'
Setelah kami melewati sana, kami datang ke matahari. "
Menurut salah satu narasi, ukuran matahari seratus enam puluh kali ukuran bumi.Menurut Ibnu Abbas, matahari sama besarnya dengan jarak tujuh puluh tahun 'pelancongan.
Setelah Allah SWT telah menciptakan Matahari, Dia menciptakan perahu dari emas murni di mana Dia menempatkan takhta merah ruby. Tahta ini berdiri di atas tiga ratus enam puluh kaki dan malaikat berpegang pada masing-masing dari mereka.Dengan cara ini mereka menempatkan Matahari di perahu ini dan setiap hari tiga ratus enam puluh malaikat panduan {360} Derajat matahari-perahu dari timur ke barat , dan setiap malam mereka membimbing kembali dari barat ke timur.Kemudian malaikat-malaikat melakukan ibadah dan hari berikutnya, lain tiga ratus enam puluh malaikat datang dan melakukan tugas ini, dan sehingga akan berlangsung hingga hari kiamat. Setiap kelompok malaikat hanya akan melakukan tugas ini sekali.
Di dalam Alquran ayat ini mengacu pada pergerakan matahari:
Dan matahari, itu berjalan ke tempat peristirahatan-tetap, itulah penahbisan dari Yang Mahakuasa, Maha Mengetahui. (Ya Sin, 38)

Para komentator belajar, semoga Allah merahmati mereka, telah mengatakan bahwa matahari datang untuk beristirahat di bawah Arsy Ilahi. Para malaikat mengambil matahari ke tempatnya di bawah Arsy setiap malam di mana busur dan bersujud itu sendiri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu akan berlanjut sampai hari kiamat sudah dekat. Kemudian Command Ilahi akan didengar, "Mari berhenti Matahari di barat, dan biarkan mengembang dari sana!" (Sebuah interpretasi rinci penglihatan ini diberikan dalam karya berjudul 'Ara'is-i-Salabi '.)
Nabi r narasi melanjutkan:
"Setelah itu, Jibra'il melantunkan para Adzan dan Iqama, dan saya memimpin semua malaikat dan penghuni Surga keempat dalam doa dua rakaat. Kemudian kita melanjutkan untuk naik ke Surga Kelima. "
Malaikat Kalqa'ilSurga dari emas merah dan namanya adalah Safiya.

Surga Kelima

Sang Kekasih Allah menceritakan rincian kunjungannya ke Surga Kelima:
Allah SWT menciptakan langit ini dari emas merah dan namanya adalah Safiya.
Penjaga gerbang disebut Kalqa'il.
Seperti sebelumnya, kami diminta masuk di pintu gerbangnya. Setelah pertukaran set beberapa pertanyaan dan jawaban, pintu dibuka dan kami masuk. Setelah masuk, aku melihat penjaga ini Surga duduk di atas singgasana cahaya. Aku menyapanya, dan dia kembali Salams saya dengan rasa hormat banyak. Lima ratus ribu malaikat siap melayani, dan masing-masing-masing memiliki yang lain lima ratus ribu petugas di pembuangan. Mereka selalu terlibat dalam pemuliaan Tuhan, dan tasbih mereka adalah:
Quddusun Quddus Rabb al-arbab,
Subhana Rabbinal-'alal-' Azham,
Quddusun Rabb al-malaikati wa-r-ruh

(Kudus, Kudus, Tuhan Seluruh Lords!
Maha Suci Tuhan kami, Lofty, Majestic!
All-Kudus Tuhan para malaikat dan roh.)

"Setelah lewat malaikat-malaikat ini, saya menemukan kawanan lain, dan Allah saja yang tahu jumlah mereka. Ini duduk dalam sikap pengabdian sempurna dalam postur Qa'da, tidak pernah mengangkat pandangan mereka dari lutut mereka saat mereka membacakan Tasbih ini:
Subhana Dhil-fadhlil Akbar
Subhanal-'adl illadhi la Yajur.
(Terpujilah si Pemilik Kasih Karunia Terbesar.
Terpujilah Sempurna Hanya Satu yang berbuat jahat tidak ada.)
"Saya berpaling ke Jibra'il dan bertanya, 'Apakah itu bentuk ibadah mereka?" Ia menjawab, 'Ya, sejak hari mereka diciptakan, mereka menyibukkan diri dengan pengabdian mereka. Desak Tuhanmu agar Dia bisa memberikan bangsamu bentuk ibadah juga. ' Saya berdoa untuk ini dan Qa'da (posisi berlutut) dengan demikian termasuk dalam shalat kita.

Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub, Luth dan Harun  

"Kami melewati dan bertemu dengan Ismail Nabi, Ishaq, Ya'qub, Luth dan Harun.Saya memberi mereka salam saya dan mereka menjawab, 'Selamat datang Anda, oh anak orang benar, saudara tegak dan Nabi benar! " Mereka menyambut saya dengan pujian penuh dan memberi kabar baik dari hal-hal baik yang besar untuk menjadi.
"Pemuliaan mereka adalah sebagai berikut:
Subhana pria la yasiful-wasifuna 'azhmatahu wa muntahahu
Subhana pria hada'at lahu-r-riqab wa lahu dhallat-s-sifaq.
(Maha Suci-Nya sebelum Ekstremitas dari yang Mulia semua upaya
di deskripsi pucat harus,
Maha Suci Dia sebelum pangeran yang menundukkan kepala mereka dan
kurang ajar yang merendahkan).
"Setelah lewat, kami tiba di sebuah hamparan laut yang diketahui Allah SWT saja, tidak ada tetapi Dia bisa mengatakan perkataan tentang hal itu. Aku bertanya, "Apa itu laut ini?" Jibra'il menjawab, 'laut ini disebut Bahru-n-Niqam , Laut Vengeance. Dari sini diturunkan air dari banjir Nuh. "
"Kami melewati dan Jibra'il disebut Adzan dan Iqama, dan saya memimpin seluruh penduduk dan malaikat dari Surga kelima dalam doa dua rakaat. Setelah ini kita naik ke Surga Keenam. "
 MalaikatSamkha'ilSurga ini dari permata kuning dan menyebutnya Khalisa.

Surga Keenam 

"Allah SWT telah menciptakan Surga ini dari permata kuning dan menyebutnya Khalisa. Wali adalah Samkha'il . Kami datang ke gerbang dan meminta pembukaan mereka; pertanyaan adat dan menjawab berlangsung dan gerbang dibuka untuk kami. Saat kami masuk, aku melihat Samkha'il malaikat.

Dia memiliki enam ratus ribu malaikat di perintah, dan masing-masing punya satu enam ratus ribu pembantu di bawahnya. Semua terlibat dalam pemuliaan Tuhan, meneriakkan kata-kata ini:
Subhanal-Karim, subhana-n-Nur al-Mubin,
Subhana-lladhi huwa ilahu pria fi-s-samawati wa ilahu pria fil-ard.
(Mahasuci murah hati itu, Maha Suci Terang jelas,
Maha Suci Dia yang adalah Tuhan dari semua yang ada di langit dan di bumi.)
Saya menyambut Samkha'il malaikat dan dia kembali salam saya dengan penuh penghargaan dan upacara. Lalu ia membuat doa ini: 'Semoga Yang Maha Kuasa memberkati perbuatanmu yang baik, karya-karya Anda kesucian dan cahaya dalam hatimu! " yang saya bergabung kembali, 'Amin!'
"Kemudian kami melewati sampai kami tiba di sebuah kelompok malaikat yang disebut Kerub (Karubiyun) . Hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Utama mereka adalah malaikat besar yang diberi tujuh puluh ribu malaikat yang hadir.Masing-masing punya pembantu lain tujuh puluh ribu malaikat untuk melayani Dia.Dengan suara keras, mereka terus meneriakkan Tasbih dan Tahlil . Melewati oleh mereka, Aku bertemu kakak saya, Nabi Musa . Aku menyambutnya dan dia naik di respon dan menciumku antara mata. Kemudian ia berbicara dan berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah mengutus engkau dan menunjukkan Anda kepada saya.Tuhan telah memberi saya kabar dari mukjizat yang besar tentang yang akan dilakukan. Malam ini, Anda akan dihormati oleh bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan alam semesta. Namun, jangan lupa bangsa lemah Anda. Apapun kebahagiaan Anda diberikan, juga berusaha untuk bangsa Anda. Jika ada yang dibuat wajib pada mereka, meminta untuk itu harus dikurangi seminimal mungkin. '
"Pemuliaan Musa adalah ini:
Subhanal Hadi pria yasha'u.
Subhanal-Mudillu pria yasha'u;
Subhanal-Ghaffur-ur-Rahim.
(Maha Suci Dia yang mengarah ke siapapun kebenaran yang Dia kehendaki;
Maha Suci Dia yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki;
Maha Suci Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)
7th Heaven adalah Ghariba 

The Seventh Heaven

Nabi kita tercinta melanjutkan narasi dari kunjungannya ke Seventh Heaven:
"Allah SWT telah itu diciptakan dari cahaya. Namanya Ghariba dan nama malaikat pelindung adalah Afra'il .
Jibra'il diminta masuk pada penjaga gerbang seperti yang telah dilakukan sebelumnya, dan setelah suksesi pertanyaan dan jawaban, pintu terbuka dan kami mengakui. Aku melihat Afra'il dan tujuh ratus ribu malaikat di bawah komandonya.Masing-masing pada gilirannya memiliki tujuh ratus ribu pembantu, dan pemuliaan mereka adalah ini:
Subhana-lladhi sataha-s-samawati wa rafa'aha,
Subhana-lladhi basatal-Arda wa farashaha,
Subhana-lladhi atla'al-kawakiba wa azharaha,
Subhana-lladhi Arsal-jibala wa haya'ha.
(Maha Suci Dia yang telah dibentuk langit sebagai atap dan mengangkat mereka tinggi-tinggi;
Maha Suci Dia yang telah diratakan bumi dan dilengkapi dengan sesuai;
Maha Suci Dia yang melahirkan bintang-bintang dan membuat mereka menjadi hiasan;
Maha Suci Dia yang telah membentuk pegunungan dan tetap mereka di tempat mereka.) "
"Saya disambut Afra'il dan ia menerima salam saya dengan senang. Dia memberiku kabar gembira tentang karunia rohani banyak kasih karunia dan hadiah banyak untuk melakukan pekerjaan baik yang diterima.
"Di atas pintu gerbang ke Surga ini ditulis kata-kata ini:
 • La ilaha ill-Allah, Muhammad-ur-Rasulullah, wa Abu Bakar as-Siddiq.
 • Di sana saya melihat seorang malaikat yang kepalanya berada di tingkat dengan Arsy, sementara kakinya ditempatkan kokoh di bumi.
 • Dia begitu besar sehingga ia mungkin telah ditelan semua tujuh lapisan Surga dengan satu tegukan, telah Allah SWT mengizinkannya untuk melakukannya.Para Tasbih ini malaikat yang luar biasa adalah:
Subhanal-muhtajibi bi jalalihi,
Subhanal-musawwiri fil-arhami ma yasha'u.
(Maha Suci Dia yang masih tertutup oleh Yang Mulia,
Maha Suci Dia yang terbentuk di rahim apa pun yang Dia kehendaki.)

"Lalu aku melihat seorang malaikat dengan tujuh ratus ribu ekor, dan masing-masing kepala menanggung tujuh ratus ribu wajah. Pada setiap single face ada tujuh ratus ribu mulut, dan di setiap mulut tunggal ada tujuh ratus ribu bahasa roh dan dengan lidah setiap ia berbicara tujuh ratus ribu bahasa yang berbeda. Malaikat ini juga memiliki tujuh ratus ribu sayap. Setiap hari, malaikat ini terjun tujuh ratus kali ke Samudera Cahaya, yang di surga, dan setiap kali dia muncul keluar dari air, ia getar sendiri. Dari setiap tetes cahaya yang terbang dia, Mahakuasa menciptakan malaikat , yang memuliakan Tuhan sebagai berikut:
Subhanaka ma 'azhama sha'nuka,
Subhanaka ma 'azhama makanuka,
Subhanaka Sayyidi ma arhamaka bi khalqika.
(Jadilah Engkau dimuliakan, bagaimana besar adalah martabat-Mu!
Mahasuci Engkau, seberapa tinggi adalah stasiun-Mu!
Maha Suci Engkau, Tuhanku, betapa besar rahmat-Mu pada penciptaan-Mu!)
"Setelah lewat satu ini, aku melihat seorang malaikat lain, duduk di atas singgasana.Kepalanya di bawah Singgasana Allah, dan kakinya sampai ke dasar bumi. Dia begitu besar, ia bisa saja ditelan dunia dan apa yang dalam dalam sekali teguk. Ujung salah satu sayapnya menyentuh bagian barat, sedangkan yang lain menyentuh ke timur. Tujuh ratus ribu malaikat melayani Dia, dan setiap salah satu dari perintah lain tujuh ratus ribu malaikat. 'Siapa ini?' Saya bertanya kepada malaikat Jibril. 'Ini adalah Israfil, "katanya. Aku mendekatinya dan memberinya Salams dan ia menerima mereka dengan baik dan memberi saya kabar gembira besar. Tasbih Nya adalah ini:
Subhana-s-sami'-al-'alim,
Subhanal-muhtajibi 'an khalqihi,
Rabbina subhana wa ta'ala.
(Maha Suci Dia, Yang Maha Mendengar, Yang Mahatahu,
Maha Suci Dia yang terselubung dari Penciptaan-Nya,
Maha Suci dan Maha Tinggi Dia, Tuhan kita Yang Mahakuasa.)
"Setelah ini, aku tiba di sebuah orang semua tenggelam dalam Terang . Dia duduk di atas singgasana dengan sikap martabat mengagumkan, dan di depannya adalah banyak anak-anak kecil. Aku bertanya Jibra'il yang orang ini cahaya tersebut, keagungan dan kekaguman, dan yang semuanya anak-anak bersamanya.
Malaikat itu menjawab aku, ' is This besar Anda kakek Ibrahim .

Dia mengasihi Anda dan seluruh bangsa yang percaya pada Anda. Dia pernah berdoa kepada Tuhan semesta alam bahwa ia mungkin berguna bagi bangsa Anda, dan Tuhan mendengar doa itu. Dia memberinya semua anak-anak kecil yang adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari bangsa yang meninggal sebelum mencapai usia dewasa. Allah SWT memiliki Ibrahim dipercayakan dengan pendidikan mereka dan pendidikan. Sampai hari kiamat, ia akan memerintahkan mereka dalam perilaku yang tepat dan melatih pikiran mereka dalam ilmu yang bermanfaat.

Setelah disempurnakan sekolah mereka, pada hari Gathering dia akan memimpin mereka keluar dan membawa mereka ke tempat Kebangkitan. Di sana, sebelum Kehadiran Kudus Tuhan, dia akan memohon-Nya dengan kata-kata ini: "Oh Tuhanku, di sini adalah anak-anak bangsa dari Kekasih Anda Muhammad Z  yang meninggal sebelum mencapai usia kedewasaan. Menurut Pesanan Anda dan perintah, saya telah diajarkan dan melatih mereka dalam semua cabang pengetahuan yang berguna, dan membawa mereka sebelum Arsy Majestic-Mu. Mu adalah semua kebaikan, nikmat dan rahmat. '
"Pada doa ini, Tuhan Yang Maha Esa akan membalas dengan kemuliaan penuh Mulia," Oh anak-anak, pergi dan masuk ke dalam surga Firdaus. '
 • Setelah itu, anak-anak ini akan menjawab, 'Oh Tuhan kami, dengan-Mu Kasih karunia dan kemurahan hati-Mu, biarlah orang tua kita pergi dengan kami!'
 • Tuhan Maha Kuasa lagi akan mengarahkan Pidato Ilahi-Nya pada mereka, dan berkata,
 • 'Anda tidak perlu menjawab untuk, pergi dan masuk ke surga segera, seperti untuk orang tua Anda, mereka bertanggung jawab dan ada hal yang mereka harus menjawab untuk. "
 • Sekali lagi, anak-anak ini memohon Tuhan, "Selama hidup mereka dalam dunia materi, kita menyebabkan mereka melalui kesedihan kami tidak ada;
 • sekarang, dengan luasnya rahmat-Mu yang banjir hamparan universal, marilah kita menjadi penyebab kebahagiaan untuk mereka. '
 • Setelah permohonan ini, Tuhan Maha Penyayang dan Pemurah menerima permohonan anak-anak dan alamat mereka, katanya: 'Pergilah dan ambil dari anggur musim semi Kawthar dan memberikan orang tua Anda untuk minum darinya. "
"Setelah itu, Jibril berpaling kepada saya dan berkata, 'Silakan memberi Salams untuk Ibrahim.' Aku melangkah maju dan menyambutnya, dimana dia dihormati saya dan menerima saya dengan baik. Kemudian ia berbicara kepada saya, dan mengatakan, 'Selamat datang Anda, oh anak yang saleh dan Nabi yang saleh!Malam ini kau harus dihormati karena Anda akan menyaksikan kemegahan Tuhan Semesta, dan Anda akan diterima untuk dilihat segala macam menampilkan suci.Adapun bangsa Anda, itu adalah yang terakhir dari semua bangsa dan akan menjadi bangsa yang sangat lemah, jadi jangan lalai untuk bersyafaat dengan Tuhanmu atas nama mereka. '

"Dan dia melanjutkan, 'Oh Muhammad {s}! Berikan Salams untuk bangsa Anda dari saya dan menyampaikan kepada mereka saran saya: Dunia (dunya) bersifat lewat dan cepat turun. Di mata Tuhan Kekal itu tapi dasar dan materi hina. Dia atribut untuk tidak bahkan nilai sayap lalat. Katakan kepada mereka tidak membuang-buang hidup mereka dalam mengejar keindahan yang sia-sia, kemegahan dan istana, tidak akan tertipu dengan selera yang banyak dan beragam, dengan janji-janji kebesaran dan berikut besar. Karena dunia yang akan datang, yang abadi, dan kekal. Oleh karena itu, biarkan mereka sibuk sendiri dalam mengikuti cara murni dari syariat (Hukum Ilahi) oleh malam dan siang hari, dan bimbingan yang terkandung dalam Anda Sunnah (praktik Nabi {S} ) dan dengan demikian memperoleh kesenangan yang baik dari TUHAN semesta alam. Taman Firdaus yang luas, jadi biarkan mereka menanam ada banyak, banyak pohon. "
"Saya bertanya kepadanya, 'Bagaimana satu tanaman pohon di Jannah?" Ia menjawab, ' Melalui pembacaan ini Tasbih:
Subhanallahi wal-hamdu lillahi-
wa la ilaha ill-Allahu wallahu akbar,
wa la hawla wa la quwwata illa billahil-aliyyil-azhim {Salatul Tasbih}.
(Mahasuci Allah dan Puji;
Tidak ada yang patut disembah selain Allah saja, dan Allah Maha Besar!
Ada Might ada dan Power tidak menyimpan dengan Allah,, Maha Majestic.)
Katakan kepada mereka untuk membaca ini Du'a (doa), untuk setiap kali mereka membacanya, pohon yang ditanam di dalam surga. '
"Kemudian Jibril disebut Adhan untuk doa dan dibuat Iqama, saya kemudian memimpin para malaikat dan penghuni Surga ketujuh dalam doa dari dua rakaat, maka kita naik ke Bayt-al-Ma'mur.
Malaikat ini bergerak di bidang pemuliaan Tuhan, menempatkan satu tangan di atas kepalanya dan satu tangan di belakang punggungnya. Keindahan suaranya sedemikian rupa sehingga menyebabkan keributan di Tahta Ilahi itu sendiri. Saya bertanya Jibra'il untuk mengatakan siapa malaikat itu dan dia berkata, 'TUHAN semesta alam menciptakan malaikat ini dua ribu tahun sebelum Dia menciptakan Adam. " Saya kemudian bertanya di mana dia selama ini dan di mana tempatnya hunian. Jibra'il menjawab, "Di surga ada tempat di sebelah kanan takhta Tuhan, yang adalah tempat tinggal malaikat ini. Dari sana ia dibawa ke sini. "

Ramadhan, Santa 

"Saya mendekatinya dan menyapanya dan ia bangkit untuk menjawab Salams saya.Kemudian ia mengembangkan sayapnya, dan semua langit dan bumi ditutupi oleh hamparan mereka. Dia kemudian mencium wajahku dan berkata, 'kabar baik untuk Anda, dan untuk bangsa anda!
 • TUHAN semesta alam telah menyatakan bahwa bangsa Anda mungkin memiliki bulan tunggal diberkati sehingga Dia mungkin mengampuni mereka dosa mereka.
 • Bulan suci ini adalah bulan Ramadhan dan dimaksudkan sebagai hadiah untuk Anda dan bangsa Anda.
 • Demi nya bangsa Anda akan menemukan pengampunan. Saya telah dikirim ke sini malam ini untuk mengumumkan kepada Anda ini sukacita yang besar. '
Sayedena GabrielMalaikat Ijabirun
Rihu Sibha
Malaikat Kitam
Kiram Qatebeen
Malaikat Wahyu dan Urapan Lebih Datang .....

Cari Blog Ini