Asysyam

“Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensuciikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya”

Rabu, 14 Maret 2012

5 + 7 HAL jika ingin diCINTAI ALLAH.
Dekati 5 Hal, jika ingin di CINTAI ALLAH :

1. ADIL; 2.TAQWA; 3.SETIA; 4.SABAR; 5.TAWAKALQS. 49 ayat 9 ..
Sesungguhnya Allah menCINTAi orang-orang yang berlaku adil (MUQSITHIN)

QS. 3 ayat 76
Dan berbaktilah, sesungguhnya Allah menCINTAi orang-orang yang taqwa (MUTTAQIIN)

QS. 3 ayat 134
Dan Allah menCINTAi oarang-orang yang berbuat kesetiaan (MUHSININ)

QS.3 ayat 146
Dan Alllah menCINTAi orang-orang yang sabar (SHOOBIRIN)

QS. 3 ayat 159
maka bertawakkallah kepada Allah sesungguhnya Allah menCINTAi orang-orang yang bertawakkal (MUTAWAKKILIIN)Jauhi 7 hal, jika ingin di CINTAI ALLAH

1. MELEWATI BATAS; 2. MEMBIARKAN KERUSAKKAN; 3. KUFUR-PENDOSA; 4. KAFIR; 5. BERLAKU ZHOLIM; 6. SOMBONG PERBUATAN DAN KATA; 7.BERBUAT BERLEBIHAN


QS.2 ayat 190
Sesungguhnya ALLAH TIDAK menCINTAi orang-orang yang melewati batas (MU’TADIN)

QS. 2 ayat 205
Dan ALLAH TIDAK menCINTAi kerusakan (FASAAD)

QS. 2 ayat 276
Dan ALLAH TIDAK menCINTAI tiap yang kufur yang berdosa (KAFFARIN ATSIM)

QS. 3 ayat 32
Katakan lah Ta’atlah kepada ALLAH dan RASUL, sesudah itu jika kamu berpaling, maka sesungguhnya ALLAH TIDAK menCINTAi oarang-orang kafir (KAFIR)

QS. 3 ayat 57
Dan ALLAH TIDAK menCINTAi orang-orang yang zholim (ZHOLIMIIN)

QS. 4 ayat 36
Sesungguhnya ALLAH TIDAK menCINTAi orang-orang yang sombong dengan perbuatannya dan sombong dengan perkataannya (MUKHTALA-FUKHURO)

QS. 7 ayat 31
Hai anak-anak Adam, pakailah perhiasan kamu disisi setiap masjid, dan makan dan minum lah, tetapi tidak berlebihan, sesungguhnya ALLAH TIDAK CINTA kepada orang yang berlebih-lebihan (MUSRIFIIN).


Subhaana Rabbika, Rabbil 'izzati'amma yashifun,
wasalamun'alal mursalin walhamdulillaahi
Rabbil 'aalamiin

by kh fahmi basya

Tidak ada komentar:

Cari Blog Ini