Asysyam

“Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensuciikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya”

Sabtu, 29 Januari 2011

Ma'na Kebahagiaan

"Kesejahteraan" dan "kebahagiaan" itu
    bukan dianya merujuk kepada
    sifat badani dan jasmani insan,
    bukan kepada diri hayawani sifat basyari;
    dan bukan pula dia
    suatu keadaan akal-fikri insan
    yang hanya dapat dinikmati
    dalam alam fikiran dan nazar-akali belaka.


    Kesejahteraan dan kebahagiaan itu
    merujuk kepada keyakinan diri
    akan Hakikat Terakhir yang Mutlak
    yang dicari-cari itu — yakni:

    keadaan diri yang yakin akan Hak Ta'ala
    — dan penunaian amalan
    yang dikerjakan oleh diri itu
    berdasarkan keyakinan itu
    dan menuturi titah batinnya;


    dan keyakinan adalah suatu keadaan diri
    yang kekal berada dalam diri insan
    dan yang merujuk pula kepada sesuatu
    yang kekal tentang diri insan itu


    — dan sesuatu yang kekal
    tentang diri insan itu
    dikenalinya dengan nazar
    serta rasa batinnya
    sebagai suatu
    alat hidup ruhani
    yang digelar kalbu.


    Maka kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah
    keyakinan yang kekal mesra menetap dalam kalbu insan;
    dia itu keamanan dan kedamaian dan ketenteraman kalbu;


    dia itu ilmu,
    dan ilmu itu keimanan
    dan dalam keadaan beriman;


    dia itu juga ilmu yang memberi tahu
    tentang tempat yang wajar
    dan keadaan yang tepat,


    keadaan yang benar
    dan betul bagi diri insan
    dalam Rencana pelbagai martabat
    Alam Makhluk jelata;


    dan tempat yang wajar
    serta keadaan yang tepat
    dan benar dan betul


    bagi diri itu adalah tempat dan keadaan
    yang bernisbah kepada Khaliqnya:


    dia itu suatu keadaan
    yang dikenali sebagai 'adl — yakni :
    keadilan.

Tidak ada komentar:

Cari Blog Ini