Asysyam

“Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensuciikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya”

Jumat, 10 Februari 2012

Naqshbandi Golden Chain

Naqshbandi Golden Chain

  

  
1Mawlana Abu Bakr as-Siddiq "" 
2Mawlana Salman al-Farsi,  
3Mawlana Qasim ibn Muhammad Ibn Abu Bakr   
4Mawlana Jafar As Sadiq  
 Mawlana Tayfur Abu Yazid al Bistami  
 Mawlana Abul Hassan Ali al-Kharqani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
 Mawlana Abu Ali al-Farmadi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
 Mawlana Abu Yaqub Yusuf al-Hamadani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
 

Golden Chain in Spanish

Abul Abbas, al-Khidr, alayhi-s-salam 
Abdul Khaliq al-Ghujdawani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Arif ar-Riwakri, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Khwaja Mahmoud al-Anjir al-Faghnawi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Ali ar-Ramitani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad Baba as-Samasi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
as-Sayyid Amir Kulal, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad Baha'uddin Shah Naqshband, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Ala'uddin al-Bukhari al-cAttar, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Yaqub al-Charkhi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Ubaydullah al-Ahrar, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad az-Zahid, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Darwish Muhammad, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad Khwaja al-Amkanaki, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad al-Baqi bi-l-Lah, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Ahmad al-Faruqi as-Sirhindi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad al-Masum, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad Sayfuddin al-Faruqi al-Mujaddidi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
as-Sayyid Nur Muhammad al-Badawani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Shamsuddin Habib Allah, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Abdullah ad-Dahlawi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Khalid al-Baghdadi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Ismail Muhammad ash-Shirwani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Khas Muhammad Shirwani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad Effendi al-Yaraghi, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Abu Ahmad as-Sughuri, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Abu Muhammad al-Madani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Sharafuddin ad-Daghestani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Abdullah al-Fa'iz ad-Daghestani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
Muhammad Nazim Adil al-Haqqani, qaddasa-l-Lahu sirrah 
 
    
    

Tidak ada komentar:

Cari Blog Ini